foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Obława Augustowska 1945 roku

W dniu 21 września 2020 r., społeczność szkolna wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Jakub Śliwa, Patryk Halicki, Martyna Szmidt, Agata Pużuk – klasa II TŻg, Gabriela Kuklik, Kinga Szustakiewicz – klasa II TH/TR, pod opieką Pani Doroty Gudalewskiej, uczestniczyła w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r.

Uroczystości rozpoczęły się przypomnieniem rysu historycznego tragicznych wydarzeń z lipca 1945 r., następnie odbyła się Msza Święta polowa po której uczestnicy przemaszerowali pod pomnik ofiar Obławy Augustowskiej w celu jego odsłonięcia i poświęcenia.

Uroczystości odbywały się pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego. Organizatorami uroczystości byli: Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku – Ks. Stanisław Wysocki, Burmistrz Miasta Sokółki – Ewa Kulikowska, Starosta Sokólski – Piotr Rećko, Parafia św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – Ks. Proboszcz Jarosław Ciuchna, Dziekan Dekanatu Sokólskiego – Ks. Stanisław Gniedziejko.

Foto: T. Otoka

100 Rocznica Bitwy Niemeńskiej

13 września 2020 r., odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Bitwy Niemeńskiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W uroczystościach, jak co roku uczestniczyła młodzież Naszej szkoły wraz ze sztandarem szkoły. W poczcie sztandarowym szkołę reprezntowali następujący uczniowie:  Kacper Żuk, Oliwia Steć, Anna Borys z klasy II Technik ekonomista po szkole podstawowej, Dawid Kożuchowski, Martyna Szmidt z klasy II Technik żywienia i usług gastronomicznych po szkole gimnazjalnej, Martyna Wróblewska z klasy II Technik hotelarstwa po szkole gminazjalnej oraz Wiktoria Żoch z klasy I Technik ekonomista pod opieka Pani Doroty Gudalewskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Polową a po jej zakończeniu uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne: podniesienie Flagi Państwowej, odśpiewanie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe, odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bitwę Niemeńską, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów.

 

Otwarcie Szlaku Dywizji Górskiej gen. Bryg. Andrzeja Galicy w Wojnie 1920 r.

W dniu 19 września 2020 r., uczniowie Naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyli w otwarciu Szlaku Dywizji Górskiej gen. Bryg. Andrzeja Galicy w Wojnie 1920 r. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Sokółce. Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z historią Strzelców Podhalańskich na naszym terenie. Następnie po wspólnej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach żołnierzy.

W poczcie sztandarowym szkołę reprezentowali:  Michał Wyszyński – klasa II TEg, Kinga Dowgiert oraz Aleksandra Kucharewicz – klasa IV TH. Opiekunem młodzieży była Pani Dorota Gudalewska.

 

WYKOPKI 2020

22 września 2020 r. uczniowie uczący się w klasach w zawodzie technik rolnik w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wykopkach na szkolnym polu. Po wykopaniu wszystkich ziemniaków, rozpalone zostało ognisko i wszyscy uczestnicy spokojnie zjedli kiełbaski na zakończenie pracy.

W piątek do sekretariatu szkoły dostarczona zostaje przesyłka, otwieramy a tam… miłe zaskoczenie. W paczce znajduje się publikacja pn. „Przyprawione młodością i tradycją” wydane przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkurs dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zrejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Zaczynamy oglądać, czytać przepisy i widzimy, że znajdują się tam trzy przepisy reprezentantów naszej szkoły którzy uczestniczyli w w/w konkursie, a są to:

  1. Julia Żukiewicz i Weronika Kozakiewicz pod opieką Pani Joanny Pac, które przygotowaniem pasztetu z fasoli „Piękny Jaś” zdobyły wyróżnienie na konkursie,
  2. Weronika Woronowicz i Damian Eliaszuk pod opieką Pani Doroty Gudalewskiej, przygotowali „Drożdżówki z fasoli (w dwóch odsłonach na słodko i słono),
  3. Sebastian Biryło i Gabriel Nowik pod opieką Pani Sylwii Czaban, przygotowali „Chanum tatarskie”.

Przepisy i wykonanie potraw przez nasze ekipy zdobyły uznanie wśród jurorów i zostały zamieszone w publikacji wraz z recepturą i sposobem wykonania, tak aby każdy mógł spróbować i przygotować te potrawy we własnym domu. Dlatego też zamieszczamy je na zdjęciach poniżej, być może ktoś przygotuje.

GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM ORAZ ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW !

Nowy sprzęt rolniczy

W dniu 15 września 2020 r., nastąpił odbiór techniczny czyszczarki bębnowej do zboża. Nowa maszyna pozwoli oczyszczać z pyłów, piasku, kamieni, plew nasiona zbóż, rzepaku i innych, co usprawni prace naszych pracowników a także da możliwość zdobycia nowych umiejętności przez uczniów uczących się w zawodzie Technik rolnik. 

Maszyna została zakupiona w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Foto: Otoka T.