Zespół Szkół Rolniczych

RODO

 W Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce został powołany Inspektor Ochrony Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iodo@zsrsokolka.pl w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Adres