foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klikTechnik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE POD OKIEM ZEUSA

czyli praktyki zawodowe uczniów ZSR w Sokółce w Grecji

Po raz kolejny w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji. Zostały one zorganizowane w ramach unijnego projektu „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W projekcie wzięło udział 43 uczniów uczących się w trzech zawodach: Technik rolnik, Technik hotelarstwa oraz Technik ekonomista.

 

 

życzenia

plakat

JESTEŚMY LAUREATAMI

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM!

  

UCZENNICE  ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZYCH w SOKÓŁCE ZAJĘŁY I i III miejsce smile

 02 października 2020 roku uczestniczyliśmy w uroczystości nadania jednemu z pociągów, kursujących na trasie Łódź – Opoczno, zaszczytnego imienia „Hubalczyk”.      W ten sposób spółka POLREGIO, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” uhonorowały dowódcę Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz jego żołnierzy. W tym roku przypada okrągła 80. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły.

W uroczystości, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, wzięli udział liczni goście: wnuk majora Henryka Dobrzańskiego – Henryk Sobierajski, przedstawiciele Sejmu RP, władz województwa łódzkiego, powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego, miasta Opoczna, wojska oraz wielu instytucji i organizacji kultywujących pamięć o majorze „Hubalu”, m.in.: Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego – płk Marian Zach, dowódca 25. Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim – płk Piotr Idus, prezes stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” – Andrzej Dyszyński.

O godzinie 9:00 na dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim można było zobaczyć skład SA 139 LINK, który został przyozdobiony specjalnie na tę okazję grafiką prezentującą majora i jego żołnierzy. Mamy nadzieję, że pociąg „Hubalczyk” przyczyni się do wzrostu świadomości historycznej i wiedzy o polskich bohaterach II wojny światowej. Historia „Hubala” i jego oddziału to w końcu nasze wspólne dziedzictwo, warto o niej pamiętać – powiedział rozpoczynając uroczystość Krzysztof Urbaniak, dyrektor Łódzkiego Zakładu POLREGIO Sp. z o.o. Głos zabrali także wicemarszałek województwa łódzkiego – Zbigniew Ziemba oraz poseł na Sejm RP – Robert Telus, zgodnie podkreślając wielką rolę jaką spełni „Hubalczyk” w kształtowaniu świadomości historycznej. Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali potomkowie żołnierzy majora „Hubala” – płk Wiesław Margas – wnuk Gajowego Jana Barana z Zych, Sylwester i Radosław Wilk – synowie hubalczyka Franciszka Wilka z Opoczna, Maciej Szufladowicz – syn hubalczyka Józefa Szufladowicza z Poświętnego, Tadeusz Jura ze Studzianny. Następnie odbył się inauguracyjny przejazd „Hubalczykiem” do Opoczna. Tu w Muzeum Regionalnym symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w lipcu tego  roku córki Hubala – Krystyny Sobierajskiej. Następnie zebrani obejrzeli wystawę poświęconą majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu, a także zbudowanemu 35 lat temu statkowi MS „Major Hubal”. Najważniejszą częścią ekspozycji był wyjątkowy portret majora (autorstwa prof. Wiesława Śniadeckiego), który na pokładzie wspomnianego masowca pływał aż do momentu jego złomowania w 2013r. Historię pozyskania obrazu przez muzeum w Opocznie opowiedział Łukasz Ksyta – autor książki „Major Hubal – historia prawdziwa”. O samym statku, momencie jego wodowania, rejsie próbnym i podniesieniu bandery opowiedział Andrzej Kobalczyk, który w 1985r. uczestniczył w rejsie próbnym MS „Major Hubal” po Bałtyku.

Wyrazy wdzięczności przekazał wnuk Henryka Dobrzańskiego – Henryk Sobierajski:  Wszyscy wiemy jak ważna jest świadomość historyczna. Cieszy mnie, że mój dziadek i jego żołnierze stali się patronami najpierw statku, a teraz pociągu. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli film dokumentalny prezentujący przeplatającą się historie: Hubala i statku MS „Major Hubal”.

Ostatnią częścią uroczystości było podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wojenne losy majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala jako przykład uniwersalnych wartości, postaw i wyborów”. Napisania rozprawki podjęły się 4 uczennice ZSR w Sokółce, a trzy  najlepsze prace zostały przesłane organizatorom. Gabriela Krawel z klasy II technik ekonomista po podstawówce  zajęła 1 miejsce, a Julita Łuksza z klasy II technik hotelarstwa III miejsce. Dziewczęta otrzymały nagrody rzeczowe i książkowe. Dyplom i książki otrzymała także biorąca udział w konkursie - Oliwia Fiłoń z kl. II technik ekonomista po podstawówce. GRATULUJEMY!

Specjalne słowa wdzięczności od prezesa stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” popłynęły do nauczycieli ZSR w Sokółce: Jolanty  Czyżewskiej, Agnieszki Kuklik oraz Dariusza Żołądkowskiego, którzy przygotowali uczennice do konkursu.  Pan Andrzej Dyszyński ciepło podziękował za kultywowanie pamięci Henryka Dobrzańskiego i nauczanie młodzieży w duchu wyznawanych przez patrona naszej szkoły wartości. Podkreślił też, że na bieżąco śledzi losy naszej społeczności na szkolnej stronie internetowej. Zaprosił nas na spotkanie przy Szańcu majora „Hubala” w Anielinie.

Jolanta Czyżewska

 Patrz także:

http://www.muzeumopoczno.pl/mozna-juz-pojechac-hubalczykiem/

https://majorhubal.pl/index.php?d=strona_aktualnosci