^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie w  cyberprzestrzeni

W miniony piątek uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych wzięli udział w 2 godzinnych warsztatach na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz tego jak należy postępować w trudnych sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się w jakie zachowania są niedopuszczalne i stanowią naruszenie przepisów prawa oraz w jaki sposób korzystać z sieci aby przynosiła nam korzyści. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych trenerzy spotkali się z rodzicami uczniów przekazując im wiedzę o zagrożeniach płynących z nieodpowiedniego korzystania z cyberprzestrzeni a także o tym jak wielki wpływ ma rodzina na funkcjonowanie młodego człowieka w dzisiejszym świecie.

Osoby prowadzące spotkanie są członkami Centrum Profilaktyki Społecznej zajmującej się upowszechnianiem wiedzy naukowej na temat przyczyn i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania.

Warsztaty skierowane do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz ich rodziców zostały zaplanowane w szkolnym projekcie pn.; „Zdrowa Szkoła z pasją”, który jest realizowany w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Szkolenie Practiced Barista

W dniach 06 - 08 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce odbyła się trzecia już edycja szkolenia Practiced Barista – I stopnia. Wzięło w nim udział 39 uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa pod opieką nauczycieli. Młodych ludzi szkolili Bartłomiej Zębala i Piotr Bukalski z Europejskiego Centrum Gastronomii z Krakowa. Są oni ekspertami w dziedzinie parzenia kawy.

Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej  poznali drogę ziarenka kawy od plantacji do filiżanki, zasady pracy z ekspresem ciśnieniowym oraz młynkiem żarnowym jak również zasadę przyrządzenia perfekcyjnego espresso, dowiedzieli się również jak poprawnie spienić mleko oraz jak przyrządzać różnego rodzaju  napoje kawowe.

 W części praktycznej natomiast uczniowie mieli możliwość ćwiczyć: obsługę  nowych ekspresów ciśnieniowych, zaparzenie perfekcyjnego włoskiego espresso, cappuccino, caffe latte, prawidłowe spienianie mleka, przyrządzanie napojów kawowych z zastosowaniem mieszanek smakowych i sosów do dekoracji.

Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły degustowali kawę przygotowaną przez kursantów.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikat Practiced Barista.

Fot. T. Otoka                                                                        Małgorzata Modzelewska

Koła Wolontariatu na spotkaniu opłatkowym Polskiego Związku Niewidomych

W dniu 14.12.2017 roku uczennice należące do Koła Wolontariatu działającego w naszej szkole uczestniczyły  w spotkaniu opłatkowym Polskiego Związku Niewidomych  Koło Terenowe w Sokółce. Uroczysta wigilia odbyła się w kawiarni „Lira” podczas, której nasze wolontariuszki :Kudlewska Agnieszka, Telega Edyta, Julia Śliwa, Weronika Woronowicz, Katarzyna Tur i  Halicka Paulina pracowały jako obsługa kelnerska tego spotkania.

Wręczenie stypendiów

            15 grudnia 2107 roku, odbyła się powiatowa gala „Najzdolniejsi 2017”. Jej cele było wręczenie stypendiów dla młodzieży uczącej się w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat sokólski.

            W tej uroczystości uczestniczyła oczywiście młodzież ZSR w Sokółce, która otrzymała następującą ilość stypendiów Starosty Sokólskiego:

  1. stypendium naukowe – 1 uczennica
  2. stypendium sportowo – artystyczne – 10 uczniów.

            Rozdane również zostały stypendia dla młodzieży w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”, w tym projekcie zostały przyznane 104 stypendia, z czego 58 trafiło do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

            Młodzież naszej szkoły uświetniła tę gale przedstawiając wspaniałe Jasełka, klimatycznie nawiązując do czasu świątecznego w którym aktualnie jesteśmy. Przedstawienie przygotowała młodzież z klasy III A i III B w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem Pani Beaty Olszewskiej-Białobłockiej.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.