^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

4 września 2018 był dzień "bez teczki" dla uczniów klas pierwszych. To był czas w którym nasi "nowi" uczniowie mieli okazję poznać lepiej swoich kolegów i koleżanki, wychowawcę klasy oraz budynek szkoły. I tak pod swoje opiekuńcze skrzydła, na najbliższe cztery lata, zostali im przydzieleni następujące "Anioły":
- klasa I Technik ekonomista/Technik rolnik - Pan Dariusz Żołądkowski;
- klasa I Technik hotelarstwa - Pani Renata Sudorowska;
- klasa I Technik żywienia i usług gastronomicznych - Pani Agnieszka Woronowicz.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości i wytrwałości w codziennych zmaganiach!!!
Foto. T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.