^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Narodziny

24 maja z Zespole Szkół Rolniczych odbyło się spotkanie Kawiarenek Wielu Kultur. Jest to Projekt, który powstał z inicjatywy stowarzyszenia Barka oraz „Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach oraz wolontariuszy skupionych w sokólskiej sieci wolontariatu.

Jest to pomysł na przyszłość, odpowiadający na potrzebę zorganizowania przez młodzież spotkań i zespołowych działań na rzecz promocji postaw tolerancji i porozumienia między kulturami Podlasia, wzbogacenia wiedzy i świadomości mieszkańców, na temat różnic i wspólnych cech poszczególnych kultur oraz odkrywania wartości dialogu międzykulturowego.

W każdych z trzech szkół sokólskich będzie działała Kawiarenka Wielu Kultur, w której zostaną zorganizowane cztery spotkania, poświęcone każdorazowo innemu tematowi, związanemu z ważnymi wydarzeniami wżyciu każdego człowieka i społeczności, takimi jak zaślubiny, narodziny, święta i pochówek .

Poprzednie spotkanie poświęcone było zaślubinom. Wszyscy, którzy wstępują w związki małżeńskie, wiedzą, że głównym, i istotny cel małżeństwa jest ojcostwo i macierzyństwo. Dla małżeństwa nie ma większej radości i szczęścia niż posiadanie dzieci. Są one największym bogactwem, warunkują spełnienie życiowe.

Pięć kultur, cztery religie i trudna historia wymagają większej wiedzy i świadomości, by w oparciu o nie odkrywać siłę tej wielokulturowości, budować postawę tolerancji, dialogu i wspólnej odpowiedzialności, a także dumy z faktu przynależności do wielokulturowego społeczeństwa. Specyficzne dla tego rejonu tradycje i obrzędy warte są przypominania, ocalenia od zapomnienia, kultywowania. Starsi ludzie odchodząc zabierają ze sobą tajemnice, ciekawe opowieści i wspomnienia. Dlatego możemy je odzyskać, opowiedzieć i udokumentować aby przechować jako bezcenny skarb, dziedzictwo kultury i tożsamości, by potem przekazać następnemu pokoleniu.

Absolwenci Technikum Nr 2 w Sokółce mogą od
24 maja 2016 r odbierać dyplomy technika w odpowiednim zawodzie

Konkurs kulinarny Zielona Budka Master Challengena Targach „Mazury HoReCa- festiwal smaków” Ostróda 2016

                Podczas eliminacji międzyszkolnych 4 uczennice z klasy IIITŻ/TE dostały się do czołowej szesnastki konkursu kulinarnego Zielona Budka Master Challenge. Były to: Joanna Raczkowska, Natalia Woronowicz, Magdalena Olechno i Anita Nowak. Ich zadaniem było przygotowanie oraz zaserwowanie deseru lodowego wg własnej koncepcji w czasie 1 godziny. Niestety żadnej nie udało się zając miejsca na podium, ale wrażenia na zawsze pozostaną w pamięci. W dniu 13 maja 2016 roku za grupą konkursową wybrała się w podróż wycieczka (uczniowie klas trzecich technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych) pod opieką pań: Małgorzaty Chomko, Katarzyny Gorlewskiej, Małgorzaty Modzelewskiej oraz pana Andrzeja Szeremety do Ostródy. Celem wyprawy było kibicowanie uczestnikom konkursu i zapoznanie z nowoczesną ofertą produktów, akcesoriów i usług dla branży gastronomicznej prezentowanych na Targach Mazury HoReCa- festiwal smaków. Była to okazja do skosztowania wielu produktów spożywczych m.in. lodów, serów, sałatek, kawy. W drodze powrotnej wycieczka zachwycała się Ostródzkim molo. Wszyscy zmęczeni , ale szczęśliwi wrócili do Sokółki.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.