^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Uwaga! Wnioski o stypendia dla maturzystów

Drodzy Maturzyści! Pamiętajcie, iż możecie skorzystać z ofert poniższych funduszy. Przypominamy, iż terminy składania wniosków o stypendia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego są określone: to 1 czerwca 2016 i 31 lipca 2016 roku (w zależności od funduszu).
Poniższe fundusze stypendialne, są funduszami powierzonymi Fundacji Batorego przez firmy oraz osoby prywatne i przeznaczane są na wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dla niezamożnych, ale zdolnych młodych ludzi.

- Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na war-szawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok.

Więcej:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/
regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko

- Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 1 czerwca 2016 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/
regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka

- Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 31 lipca 2016 roku. To fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwo-wych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży.
Więcej: 

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

Więcej informacji:

Agnieszka Zowczak, Program Równe Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana Batorego, tel. 22 536 0209, www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego

Zakończenie Roku Uczniów Klas Maturalnych

29 kwietnia 2016 roku odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość: Zakończenie Roku Uczniów Klas Maturalnych. Pożegnaliśmy cztery klasy: IVaTŻ, której wychowawczynią była p. Anna Kuklicz, IVbTŻ, której wychowawczynią była p. Anna Giedzicz, IVTH, której wychowawczynią była p. Agnieszka Kuklik i IVTR, której wychowawczynią była p. Dorota Klej. Były świadectwa, nagrody, dyplomy, statuetki, listy gratulacyjne, ale także życzenia, całusy, uściski i przytulańce J I choć uczniowie klas czwartych nie podejrzewali siebie o emocje i wzruszenia związane z odejściem ze szkoły, to w pewnym momencie zrobiło się bardzo nostalgicznie i … popłynęły łzy – łzy wspomnień, czułości, sympatii. Niektórzy nie mogli opanować wzruszenia. I nic w tym dziwnego! Cztery lata wspólnego życia potrafią zbliżyć ludzi – nawet uczniów i nauczycieli J!

Życzenia na dalszą drogę:

„Niech dobry Bóg zawsze Was za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie….”

„Idźcie zawsze do przodu i nie oglądajcie się wstecz… Nie holujcie smutków za sobą, a odgońcie je precz. Pamiętajcie, że jutro niesie nadzieję i choć może głupio to brzmi… każdy niech będzie przede wszystkim przyjacielem swym, a zacznie wtedy na nowo żyć… Przed Wami długa droga, więc powiemy Wam dziś, że w życiu najtrudniej nauczyć się żyć...”

                                                                              Wszystkiego pięknego Kochani Absolwenci!

                                                         

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy… powiedz - PIELGRZYMKA!

30 kwietnia 2016 roku młodzież oraz pięciu nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce wyruszyło na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Rożanymstoku, zorganizowaną przez katechetkę p. Beatę Olszewską – Białobłocką.

Pątnicy pielgrzymowali z różnymi intencjami, choć głównymi były: modlitwa wstawiennicza o pomyślność podczas egzaminów maturalnych i potrzebne łaski w dorosłym życiu. Wszyscy liczyli na dobrą pogodę i żywili nadzieję, że zapowiadane na ten dzień opady deszczu nie przeszkodzą w zrealizowaniu planów. I udało się! Wydawało się, że rzeczywiście prowadziła nas Matka Boska, bo umiejętnie „omijaliśmy” krople deszczu J Choć pod koniec wyprawy zaczęło dość mocno wiać, to wszyscy szczęśliwie dotarliśmy na miejsce, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Było cudownie! Niosła nas pozytywna energia, wspólne modlitwy i radosny śpiew. Na postojach mogliśmy liczyć na koce, herbatę i kawę od pani Beaty, dobre słowo od pani Doroty, a słodkości zapewnił nam pan Jarek J Pani Ania była naszym fotoreporterem, a Pani Jola wraz z Justyną i Patrycją przewodziły w śpiewaniu. To była naprawdę wspaniała inicjatywa. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej pielgrzymce. To niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć z tak fantastyczną grupą w każdym przedsięwzięciu.  

                                         Szczęść Boże Kochani!

Turniej wiedzy pożarniczej

Dawid Kozioł, uczeń klasy III Technikum Nr 2 o profilu technik ekonomista, w dniu 27.04.2016 r. zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom. Dzięki temu będzie reprezentantem naszego województwa w Ogółnopolskim Turnieju wiedzy Pożarniczej.

dyplom na stronę

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.