^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Od dnia 25.03.2010r. do 10.04.2010r. ZSR w Sokółce rozpoczyna nauczanie na odległość, wynikające  z:

  1. Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O szczegółach uczniowie, rodzice, słuchacze KKZ zostaną poinformowani poprzez pocztę elektroniczną.

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.