^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

UWAGA - KONKURS DLA WOLONTARIUSZY!

Na stronie http://sokolka.pl/ odnaleźliśmy ogłoszenie:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” wraz z Sokólską Siecią Wolontariatu zapraszają mieszkańców gminy Sokółka do udziału w konkursie „Sokólskie Barwy Wolontariatu – wolontariat indywidualny”.

Prosimy o zgłaszanie do 18 listopada 2016 r. osób, które wyróżniają się w środowisku nieodpłatnym działaniem na rzecz innych, a przez to zasługują na podziękowanie i wyróżnienie. Szczegóły dot. konkursu (regulamin, formularz zgłoszeniowy) dostępne są nawww.barka.internetdsl.pllub w biurze Barki, ul. Mickiewicza 2a pok. 8.

Krystyna Stefanowicz

Projekt „SoKółka – nawijamy”

W dniu 26 października 2016 pierwszą audycję wyemitowało młodzieżowe radio „SoKółka – nawijamy”. Projekt ten został napisany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej, które działa przy Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce. Uczestnikami projektu jest 24 młodych ludzi zamieszkujących powiat sokólski w wieku 16 – 19 lat. Idea tego działania, to przede wszystkim możliwość rozwijania umiejętności społecznych, zapoznanie się z pracą dziennikarską, odkrywanie w sobie umiejętności komunikacji, nawiązywania relacji z innymi, organizowania swojej pracy, dzielenia się obowiązkami oraz ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Ma to być radio dla młodzieży, prowadzone przez młodzież.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty dziennikarskie, planowana jest wycieczka do profesjonalnego studia radiowego, konkursy z nagrodami dla słuchaczy.

W dniu pierwszej transmisji odwiedził nas reporter z lokalnej gazety „Nowiny sokólskie” oraz ekipa Sokółka TV, której dodatkowo składamy serdeczne podziękowania za udzielone nam wsparcie techniczne i pomoc przy wyborze sprzętu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Równać Szanse 2016 przy wsparciu finansowym Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH W ZSR

25 października 2016

Pierwszoklasiści są już z nami 55 dni i nadszedł wreszcie ten wymarzony dzień, w którym zostali oni oficjalnie przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Ponieważ nie chcieliśmy jednak przyjmować w nasze szeregi „kota w worku”, zatem sprawdziliśmy czy nasze koty sprostają przygotowanym zadaniom i wykażą się wolą walki, hartem ducha i oczywiście poczuciem humoru. Od początku września pierwszoklasiści powinni się już zapoznać z wychowawcami i budynkiem szkoły dlatego teraz sprawdziliśmy ich wiedzę. Następnie przyszła kolej na inne zadania: kulinarne, artystyczne, muzyczne itp. Ich wykonanie zagwarantowało zaszczytny tytuł ucznia „Rolnika”. Rywalizację wygrała klasa I THR. Nagrodą są „niepytki”– specjalne karty nietykalności zwalniające z odpytywania przez nauczycieli w danym dniu oraz tort dla klasy i herbatka w towarzystwie dyrekcji lub ulubionego nauczyciela ;)

Opiekun SU: Małgorzata Klocek

Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie!

W naszej szkole trwają inicjatywy w ramach projektu pt. Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”. W projekcie, który jest realizowany przez Powiat Sokólski, a dofinan-sowany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, uczestniczą wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego powiatu.

W dniach 18–20.10.2016 w naszej szkole odbyły się szkolenia dla uczniów prowa-dzone przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP: p. Elżbietę Powichrowską, p. Annę Gałecką-Nowicką, p. Agatę Niemczynowicz i p. Wojciecha Powichrowskiego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas ZSR w Sokółce. Pod koniec września w takim szkoleniu uczestniczyli także nauczyciele, pracownicy szkoły jak również rodzice.

Główne cele tych warsztatów to nauka:

*skutecznej komunikacji

*wzajemnego, aktywnego słuchania

*empatii i zrozumienia

*szacunku i tolerancji

*porozumienia, wykluczającego konflikty.

W dniach 10-13.10.2016 roku odbywały się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas: I TH/TR, I TŻ, I TE, II TH/TR, III TH/TR, IIIa TŻ, III TE, IIb TŻ, IV TŻ, IV TE/TŻ. Natomiast w piątek22.10.2016 roku ten etap projektu realizowały klasy: klasy IV TH i II TE. Warsztaty pomocy przedmedycznej, prowadzone są przez p. Wojciecha Kiczuka - pracownika PSP i ratownika medycznego.Podczas zajęć młodzież miała okazję nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także obsługiwania specjalistycznego sprzętu medycznego, usprawniającego medyczną pomoc powypadkową. W poniedziałek 24.10.2016 roku w takich warsztatach wezmą udział także klasy: IIIb TŻ i IIa TŻ ZSR w Sokółce.

Organizatorzy warsztatów podkreślają, iż tego typu zajęcia mają na celuuświado-mienie młodzieży, jak niezbędna jest wiedza związana z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Właściwa technika masażu serca, prawidłowe formy udzielenia pomocy osobom przytomnym i nieprzytomnym mogą nieraz URATOWAĆ ŻYCIE! A, że życie czasami płata nam figle... to w najmniej oczekiwanym momencie możemy stanąć oko w oko z sytuacją ekstremalną i wtedy wszystko w naszych rękach... Dlatego kochani! Wiedza o tym jak można skutecznie pomóc drugiej osobie jest niezwykle ważna! Choć bardzo istotne są również nasze dobre chęci, trzeźwy umysł i opanowanie emocji.

Kolejna inicjatywa projektu, a zarazem jego ostatni etap, to szkolenie z terenoznawstwa którego celem będzie opanowanie przez uczniów umiejętności praktycznych, tzn.: posługiwanie się kompasem, prawidłowe odczytywanie mapy, szyfrowanie i odczyty-wanie wiadomości, rozpoznawanie znaków naturalnych, pozwalających na sprawne poruszanie się w terenie. To szkolenie poprowadzą uczniowie z naszej szkoły: Anna Harasim i Sylwia Skowysz oraz nauczyciele wychowania fizycznego. A już 27 października 2016 roku wszyscy uczniowie i nauczyciele będą mogli sprawdzić teorię w praktyce podczas gry terenowej zakończonej wspólnym ogniskiem na Uroczysku Buchwałowo. To będzie wyjątkowy dzień, zorganizowany pod hasłem naszego projektu: „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”. Podsumowanie w postaci fotorelacji już wkrótce.

                                                                                                                      Jolanta Czyżewska, Anna Kuklicz

Konrad Stackiewicz

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.