^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

„Zdrowa Szkoła z pasją – Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sokółce biorą udział w Rządowym  programie wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” pod nazwą „Zdrowa Szkoła z pasją”. W ramach tego programu uczniowie, którzy zgłosili się do tego projektu będą mogli dowiedzieć się jakie są sposoby na w zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Jednym z działań był rajd rowerowy, w którym udział wzięli uczniowie różnych klas. Wycieczkę rowerową uczniowie rozpoczęli spod głównego wejścia do szkoły aby po kilku godzinach dojechać do Dworku Szlacheckiego znajdującego się w miejscowości Tołoczki Wielkie. Tam na młodzież czekał słodki poczęstunek oraz ciepła herbata, a właścicielka posesji Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych przybliżyła uczniom rys historyczny budynku i opowiedziała o dawnych i obecnych mieszkańcach wsi. Następnie trasą biegnąca przez lasy i pobliskie miejscowości młodzież dotarła do Kundzina gdzie obejrzała zabytkowy Kościół wraz z przyległym cmentarzem. Następnym etapem rajdu rowerowego było czekające już na uczniów ognisko  wraz z poczęstunkiem, które odbyło się w wiacie rekreacyjnej w rejonie miejscowości Gliniszcze Wielkie. Po odpoczynku młodzież wraz z opiekunami udała się w drogę powrotną do szkoły. W sumie uczestnicy wyprawy rowerowej w dobrych humorach przejechali ponad 30 kilometrów.

Święto Edukacji Narodowej „Dzień Nauczyciela”

13 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Jest to dzień szczególny w którym dziękujemy nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły za pracę którą codziennie wykonują, kształtując właściwe postawy i zachowania młodych ludzi.

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystości Pana Kazimierza Wołyńca, który był założycielem i pierwszym Dyrektorem naszej szkoły. Pan Kazimierz w tym roku, a dokładnie w listopadzie, kończy 90 lat, w związku z tym złożyliśmy mu życzenia i odśpiewaliśmy gromkie 200 lat. Gościliśmy również Pana Dyrektora Czesława Kozłowskiego oraz Pana Dyrektora Franciszka Czołpińskiego.

Dzień Nauczyciela to również okazja do nagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły, w tym roku nagrody zostały wręczone przez Pana Starostę dla trzech nauczycieli naszej szkoły oraz przez Panią Dyrektor dla 7 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi szkoły. Piękne życzenia dostaliśmy również od przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na ręce Dyrekcji złożyli kwiaty. Na koniec nasza wspaniała młodzież wystąpiła w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem pani Elżbiety Tomaszyckiej, pani Małgorzaty Chomko i pani Anny Malczyk.

 

Licealiada w drużynowych biegach przełajowych

Białystok 11.10.2017 r.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce dnia 11.10.2017 r. wzięła udział w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim. Biegi odbyły się w Białymstoku (las Pietrasze). Po mimo bardzo złych warunków atmosferycznych i ulewnego deszczu sportowcy wykazali siłę sportowego  charakteru i bardzo dobrze zaprezentowali się na przełajach. Szczegółowe informacje: http://pwszs.bialystok.pl/doc/dbp_spg_wyniki.pdf

ZSR w Sokółce reprezentowali:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

Karolina Kasperowicz

I TH/TR

2.

Marta Leosz

I TH/TR

3.

Marta Rochalska

I TH

4.

Paweł Wysztygiel

I TH

5.

Krystian Halicki

I TE

6.

Mariusz Ostasiewicz

I TE

7.

Justyna Wojciechowicz

I TŻ

8.

Sebastian Biryło

I TŻ

9.

Weronika Gudalewska

II TE

10.

Dawid Kondrat

II TE

11.

Marta Grecka

III TE

12.

Rafał Wróblewski

III TE

13.

Michał Harasim

III TE

14.

Maciej Michniewicz

III TE

15.

Sebastian Zieziula

III TE

16.

Barbara Witulska

III b TŻ

17.

Anita Kruczkowska

IV TE

18

Artur Kulmaczewski

IV a TŻ

Dziękujemy za udział w zawodach i reprezentowanie Zespołu Szkół Rolniczych.

Opiekunowie: Anna Kuklicz, Grzegorz Gudalewski.

 

Uchwała Nr 396/2017 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

uchwała

Spotkanie metodyczne bibliotekarzy

10 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy, w którym wzięło udział szesnastu nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach powiatu sokólskiego. Spotkanie prowadziły Panie Olga Topolewska oraz Magdalena Kraszewska, pracownice Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Tematem przewodnim były propozycje działań nauczyciela bibliotekarza w zakresie edukacji włączającej.  Uczestnikom przekazane zostały informacje dotyczące nowości wydawniczych i zmian w prawie oświatowym / bibliotecznym, jak również refleksje i wrażenia ze światowej konferencji IFLA. Spotkanie uświetnił występ szkolnego koła teatralnego, które zaprezentowało dwie scenki kabaretowe związane z życiem bibliotekarzy: kabaretu Smile „Dom kultury” oraz Kabaretu Moralnego Niepokoju „Biblioteka”.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.