foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

Technik Rolnik [314207]

,, Wykształcony rolnik – to szczęśliwy rolnik”

jeśli:

-  lubisz przyrodę

-  chciałbyś zaopatrywać rynek w żywność wysokiej jakości

-  pragniesz chronić środowisko naturalne

-  chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo rolne, ekologiczne lub agroturystykę

podejmij naukę w zawodzie

Technik Rolnik.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:

  • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
  • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
  • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
  • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
  • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
  • prowadzenia usług agroturystycznych,
  • prowadzenia rachunkowości rolnej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
  • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
  • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w gospodarstwach, instytucjach i przedsiębiorstwachrolnych na terenie powiatu.

W czasie trwania nauki zdajesz egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

ROL.04.

+

ROL.10.

=

 

Technik rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Technik rolnik

 

+

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

=

 

Technik agrobiznesu

Po zdaniu obu egzaminów otrzymasz dyplom i uzyskasz tytuł technika rolnika.

Po uzupełnieniu kwalifikacji R6 możesz zdobyć dyplom technik agrobiznesu.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i wybrać dowolny kierunek studiów wyższych.