Zespół szkół rolniczych w sokółce

Technik ekonomista

Liczymy na sukces

Zawód potrzebny i zawsze na czasie!

Ucząc się zawodu zdobędziesz dyplom Technika ekonomisty i będziesz specjalistą       w zakresie:

– planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

– obliczania wynagrodzeń pracowników, podatków, składek na ubezpieczenia,

– prowadzenia spraw kadrowych,

– wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności.

 

Szkoła oferuje:

– profesjonalną obsługę programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego INSERT GT,

– zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach komputerowych,

– praktyki zawodowe w instytucjach krajowych i zagranicznych,

– warsztaty z pracownikami ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego,

– wycieczki edukacyjne, udział w olimpiadach i konkursach.

 

Perspektywy zawodowe:

Nasze sukcesy


Adres