Zespół szkół rolniczych w sokółce

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczymy ze smakiem

Podejmij naukę

w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do:

prowadzenia własnej firmy w formie restauracji

prowadzenia punktów gastronomicznych 

świadczenia usług cateringowych.

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki zostaniesz przygotowany do:

sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i ich estetycznego serwowania,

urządzania zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych ,prawidłowej obsługi konsumenta,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opracowania biznesplanu,

gospodarczej, fachowej i kompleksowej obsługi zleceniodawcy, 

organizowania przyjęć okolicznościowych np. balów, wesel, bankietów,

organizowania żywienia zbiorowego, bufetów, stołówek, barów, kafeterii,

projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia technikum. Absolwent może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo  dojrzałości. Jeśli będzie chciał uczyć się dalej – droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Kierunek ten jest bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. 
Ten zawód daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą.

20210203_075406
20210203_081937
DSC_0404
fb_img_17135149318535312073498384271248.jpg
IMG20231106112334.jpg
IMG20231106115426.jpg
DSC_0013
DSC_0383
DSC_1105

Nasze sukcesy

  1. Pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie “Gotuj z klasą” i staż w restauracji Karola Okrasy
  2. II miejsce w ogólnopolskim konkursie “Wyzwanie MAKRO Chefa”
  3. 4 finalistki ogólnopolskiego konkursu “Zielona Budka Master Challenge”

Adres