Zespół szkół rolniczych w sokółce

Technik ekonomista

Liczymy na sukces

Zawód potrzebny i zawsze na czasie!

Ucząc się zawodu zdobędziesz dyplom Technika ekonomisty i będziesz specjalistą       w zakresie:

– planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

– obliczania wynagrodzeń pracowników, podatków, składek na ubezpieczenia,

– prowadzenia spraw kadrowych,

– wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności.

 

Szkoła oferuje:

– profesjonalną obsługę programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego INSERT GT,

– zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach komputerowych,

– praktyki zawodowe w instytucjach krajowych i zagranicznych,

– warsztaty z pracownikami ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego,

– wycieczki edukacyjne, udział w olimpiadach i konkursach.

 

Perspektywy zawodowe:

Nasze sukcesy

 1. ▪Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowany przez WSAP I PFRR:

  – w r. 2011/2012:  1 laureat na szczeblu wojewódzkim;

  Wojewódzki Konkurs/Olimpiada (od roku 2016/17) –  Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych:

  – w r. 2014/2015:  1 miejsce zespołu na szczeblu wojewódzkim i udział w

  etapie centralnym;

  – w r. 2015/2016: 2miejsce zespołu na szczeblu wojewódzkim;

  – w r. 2016/2017:  1miejsce zespołu na szczeblu wojewódzkimi udział w finale etapu centralnego;

  w r. 2017/2018: : 1miejsce zespołu na szczeblu wojewódzkimi udział w finale   etapu centralnego;

  Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”:

  – w r. 2016/2017:  1 uczestnik etapu wojewódzkiego;

Adres