Zespół szkół Rolniczych w sokółce

Centrum Kształcenia Zawodowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

 

Informacje ogólne

Okres nauki każdego kursu – 1 rok w systemie zaocznym

Każdy kurs kończy się  egzaminem potwierdzonym certyfikatem

DSC_0505

KWALIFIKACJA ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • obsługiwanie pojazdów i maszyn rolniczych
 • obsługiwanie maszyn samobieżnych,
 • diagnozowanie oraz wykonywanie napraw pojazdów i maszyn rolniczych,
 • wykonywanie czynności kontrolno – obsługowych,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych ( B i T)
DSC_0373

KWALIFIKACJA ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 • wykonywanie prac w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenie o obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń
 • wyznaczanie opłacalności produkcji rolniczej
 • ubieganie się o środki z UE
 • uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
 • przejmowanie gospodarstw po rodzicach i nabywanie ziemi
????????????????????????????????????

KWALIFIKACJA ROL.10.

Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenie sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych
 • korzystanie z funduszy UE
 • podejmowanie decyzji w sprawie rachunku ekonomicznego

Kwalifikacja BUD.13 Operator maszyn i urzadzeń do robót Ziemnych i Drogowych

możesz zdobyć kwalifikacje i umiejętności w zakresie:
 •  wykonywania przygotowawczych robót drogowych,
 • -obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń drogowych,
 •  obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych,
 •  wykonywania robót ziemnych,
 • wykonywania robót drogowych.
 • zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych.
Nauczanie przedmiotów zawodowych jest wspomagane programami komputerowymi, a praktyczne nauczanie zawodu odbywa się w renomowanych przedsiębiorstwach.
Zdobywasz kwalifikacje zawodowe w ramach kwalifikacji:
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Perspektywy zatrudnienia:
Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w: firmach drogowych budujących
i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp.

Adres