Zespół szkół Rolniczych w sokółce

Centrum Kształcenia Zawodowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

 

Informacje ogólne

Okres nauki każdego kursu – 1 rok w systemie zaocznym

Każdy kurs kończy się  egzaminem potwierdzonym certyfikatem

TERMINY REKRUTACJI NA KKZ na rok szkolny 2024/2025

 

Termin składania dokumentów

do 10 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosków

od 11 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

22 lipca 2024 r.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc

od 23 lipca 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. 

Zamknięcie rekrutacji

02 wrzesień 2024 r.

zdjęcie nr 6

KWALIFIKACJA EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 • wykonywanie analizy finansowej firm

 • wykonywanie prac pełnej ewidencji księgowej

 • obsługa programu finansowo-księgowego

   

DSC_0373

KWALIFIKACJA ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 • wykonywanie prac w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenie o obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń
 • wyznaczanie opłacalności produkcji rolniczej
 • ubieganie się o środki z UE
 • uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
 • przejmowanie gospodarstw po rodzicach i nabywanie ziemi
IMG_4748

KWALIFIKACJA ROL.10.

Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenie sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych
 • korzystanie z funduszy UE
 • podejmowanie decyzji w sprawie rachunku ekonomicznego
DSC_0451 (2)

Kwalifikacja BUD.13 Operator maszyn i urzadzeń do robót Ziemnych i Drogowych

możesz zdobyć kwalifikacje i umiejętności w zakresie:
 •  wykonywania przygotowawczych robót drogowych,
 • -obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń drogowych,
 •  obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych,
 •  wykonywania robót ziemnych,
 • wykonywania robót drogowych.
 • zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych.
Nauczanie przedmiotów zawodowych jest wspomagane programami komputerowymi, a praktyczne nauczanie zawodu odbywa się w renomowanych przedsiębiorstwach.
Zdobywasz kwalifikacje zawodowe w ramach kwalifikacji:
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Perspektywy zatrudnienia:
Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w: firmach drogowych budujących
i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp.

Adres