Zespół szkół rolniczych w sokółce

Technik architekrury krajobrazu

Projektujemy przyszłość

Uczeń kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych


-wykonywania projektów koncepcyjnych i wykonawczych terenów zieleni
-opracowywania graficznego projektów roślinnych w obiektach architektury krajobraz
-dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
-opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu
-doboru gatunkowego roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu oraz kompozycji
roślinnych wykorzystywanych w dekoracji wnętrz i we florystyce
-urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu
-budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu


Nauka u nas umożliwi Ci


• uzyskanie kwalifikacji zawodowych
• zdobycie umiejętności projektowania terenów zieleni tj. ogród rodzinny, skwer, park miejski, place
rekreacji, ogrody specjalne
• poznanie podstaw rysunku odręcznego oraz doskonalenie talentu plastycznego podczas
wykonywania prac w technice czarno-białej (ołówek, tusz, węgiel) oraz technice barwnej (kredka,
pastel, flamastry, farby akrylowe, akwarele)
• poznanie programów komputerowych służących do projektowania ogrodów i tworzenia
trójwymiarowych wizualizacji
• zdobycie wiedzy z zakresu wymagań siedliskowych, uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin ozdobnych
stosowanych w terenach zieleni
• zdobycie umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń stosowanych w urządzaniu i pielęgnacji terenów
zieleni
• nabycie umiejętności organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury ogrodowej
• uczestnictwo w bezpłatnym kursie prawa jazdy kategorii T
• rozwój swoich zainteresowań w dziedzinie architektury krajobrazu poprzez udział w dodatkowych
szkoleniach, warsztatach, konkursach
• udział w wycieczkach przedmiotowych oraz możliwość odbycia zagranicznej praktyki zawodowej
Po ukończeniu szkoły możesz
• kontynuować naukę na studiach w następujących kierunkach: architektura wnętrz, ogrodnictwo,
ochrona środowiska, geodezja i kartografia, architektura, urbanistyka lub dowolny inny kierunek
• podjąć pracę w ciekawym zawodzie lub założyć własną działalność projektowo- usługową w
zakresie architektury krajobrazu

Nasze sukcesy

S36BW-924041618280

Adres