foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Zajęcia integracyjne klas I

W dniu 2 września 2020 r., uczniowie klas pierwszych zamiast tradycyjnych lekcji uczestniczyli w zajęciach integracyjnych podczas których mieli możliwość poznania swoich nowych koleżanek i kolegów, wychowawcy, pedagoga szkolnego.

Celem tych zajęć jest przede wszystkim poznanie środowiska w którym znaleźli się młodzi ludzie rozpoczynający naukę w ZSR w Sokółce. A opiekę nad klasami pierwszymi będą sprawować: Pani Kuklik Agnieszka oraz Pan Szumiło Andrzej.

Foto: T. Otoka

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

My uczniowie klas pierwszych rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce wobec dyrekcji szkoły, grona nauczycieli i kolegów klas starszych uroczyście przyrzekamy…

Tradycyjnie, 1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko przywitała wszystkich zgromadzonych nauczycieli, rodziców a przede wszystkim uczniów, przedstawiła krótki plan działań na nadchodzący rok szkolny oraz zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

Uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły a tym samym zostali przyjęci do społeczności naszej szkoły.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły oraz dyrekcji życzymy spokojnego, twórczego i dającego wiele satysfakcji roku szkolnego 2020/2021.

Foto: T. Otoka