foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

NABÓR KANDYDATÓW do ZSR w Sokółce

               

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Karolina Sepko laureatką drugiego miejsca

W Wysokiem Mazowieckiem podsumowano wojewódzki konkurs KRUS. Na podium uczennica Karolina Sepko, zdobywczyni drugiego miejsca.

Reprezentanci klas maturalnych dziewiętnastu szkół z województwa podlaskiego spotkali się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem podczas finału XXVI Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" organizowanego przez KRUS. Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce reprezentowała Karolina Sepko, uczennica klasy IV po gimnazjum w zawodzie technik rolnik.

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym wśród młodzieży. Sprawdzian wiedzy przewidywał 40 pytań testowych oraz jedno pytanie opisowe dotyczące zagadnień związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin.

Organizatorami konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. Nagrody uczestnikom w postaci pamiątkowych pucharów, dyplomów oraz cennych nagród rzeczowych zafundowali:

KRUS oddział w Białymstoku

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Firma Trans -Rol

Bank Spółdzielczy w Wysokim Mazowieckim

Firma Roltoma

Starostwo Powiatowe   w Wysokiem  Mazowieckiem

Do konkursu Karolinę przygotowała p. Janina Sawoń przy wsparciu p. Sylwii Czaban, Anny Malczyk i p. Andrzeja Szumiło.

Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

W dni 30 marca 2023r. w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się spotkanie koordynatorów szkolnych odpowiedzialnych za realizację Programu Zewnętrznego Wsparcia Doradztwa Zawodowego, jako kluczowego elementu tworzonej wspólnie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

Podczas spotkania każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymała pakiet gier edukacyjnych pomocnych przy prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego, działającego w ramach Punktów Informacji i Kariery w szkole.

Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka

 

            Nasi uczniowie kolejny raz wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach „ Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

            23 marca 2023 roku uczniowie klas III, IV w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut ADN z siedzibą w Warszawie oraz Ośrodek ZDZ w Sokółce, w ramach których omówiona została tematyka z zakresu:

  • charakterystyka rynku ziemniaka w Polsce
  • przepisy prawne, obowiązujące wymogi dotyczące stosowania ŚOR, prowadzenia ewidencji ochrony roślin
  • nowoczesne zasady uprawy ziemniaka, w tym zmianowanie, nawożenie, nawadnianie, dobór odmian
  • najgroźniejsze agrofagi kwarantannowe w uprawie ziemniaka oraz ochrona plantacji zgodnie z zasadami integrowanej i ekologicznej ochrony roślin.

           Bardzo dziękujemy prelegentom za ciekawe omówienie tematyki szkolenia i przekazanie uczniom praktycznej wiedzy zdobywanej poprzez prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH - FINAŁ KRAJOWY W KIELCACH

 

            Michał Kuklik uczeń klasy IV w zawodzie technik rolnik reprezentował naszą szkołę w Finale Krajowym Młodych Producentów Rolnych w Kielcach, który odbył się  17 marca 2023 r. podczas XXVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH”.

           Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół rolniczych i producentów rolnych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie serii pytań dotyczących szeroko pojętej branży rolnej, od metod sadzenia, po ekonomię rolniczą i prawo rolne. W olimpiadzie mogli uczestniczyć osoby w wieku od 16 do 40 lat.

Gratulujemy naszemu FINALIŚCIE !!!