foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

W dniu 16.10.2019 r. młodzież naszej szkoły ze szkolnego koła wolontariatu, wzięła udział w  obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, zorganizowanego przez Polski Związek Niewidomych w Sokółce.

Jak co roku młodzież pomagała przy obsłudze gastronomicznej zaproszonych na spotkanie gości.

Opiekunem młodzieży była Pani Małgorzata Chomko.

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta edukacji narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom. Następnie głos zabrała wicestarosta powiatu sokólskiego Bożena Jolanta Jelska – Jaroś, która wręczyła nagrodę Starosty. Kolejno zostały wręczone nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom  i pracownikom ZSR w Sokółce.

Najmilszym akcentem tego spotkania był występ młodzieży ze szkolnego koła recytatorsko – teatralnego, które na koniec wykonało piosenkę pt. „Sobie i Wam”. Niech to przesłanie towarzyszy wszystkim związanym z EDUKACJĄ NARODOWĄ: ”… życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół!”

Foto: T.Otoka

 

 

Wręczenie stypendiów  

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce otrzymali następującą ilość stypendiów:

  1. Stypendium Starosty Sokólskiego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, za osiągnięcia naukowe otrzymało 8 uczniów, również 8 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowo – artystyczne.
  2. 90 uczniów szkoły objętych zostało pomocą stypendialną na cały rok szkolny, w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W trakcie uroczystości uczniowie naszej szkoły zachęcali również do wzięcia udziału w akcji dotyczącej oddawania szpiku na rzecz osób potrzebujących. Akcje związane z rejestracją potencjalnych dawców będą się odbywały we wszystkich szkołach.

Foto: T. Otoka

Dialog pokoleń

W dniu 9 października 2019 r. uczniowie klasy III  - technik rolnik/technik hotelarstwa ZSR w Sokółce wzięli udział w spotkaniu z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce i było poświęcone promocji książki „Dialog pokoleń”

Projekt „Dialog pokoleń” jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” i ma na celu zachowanie zwyczajów ludowych, elementów gwary i tradycji językowych Mazowsza i Podlasia. Od 1954 Zakład Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi językowe badania terenowe na Mazurach, Warmii, Mazowszu i Podlasiu. Oprócz pracowników naukowych projekt zakłada aktywny udział nauczycieli i uczniów, którzy pełnią role wolontariuszy pomagając ocalić od zapomnienia ginące słowa i zwyczaje. W oczekiwaniu na gości członek Zarządu Powiatu Sokólskiego pan Jerzy Białomyzy wprowadził młodzież w tematykę spotkania, dzieląc się ustaleniami przygotowywanej pracy doktorskiej poświęconej problematyce manipulacji w języku.

Młodzież miała okazje wysłuchać refleksji i spostrzeżeń dotyczących gwary Podlasia ze strony pracowników naukowych sprawujących opiekę merytoryczną nad projektem. Głos zabrali:

-  Profesor Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego  - koordynator projektu

- Profesor Barbara Falińska – pracownik naukowy zakładu Językoznawstwa  PAN i nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku

- Profesor Józef Porayski – Pomsta – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Spotkanie zakończyło zaproszenie młodzieży naszej szkoły do udziału w projekcie „Dialog pokoleń”

                                                                                                                             Żołądkowski Dariusz

Wycieczka uczniów ZSR w Sokółce na Międzynarodowe Targi Polagra Gastro
1-3 października 2019 roku uczniowie wyjechali na trzydniową wycieczkę.

Pierwszym etapem podróży była Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - gotycki kościół katedralny, usytuowany na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. To najcenniejszy zabytek Gniezna, położony na historycznym Wzgórzu Lecha. Pierwszą budowlą było tu oratorium, którego pozostałości obejrzeliśmy w podziemiach katedry. W roku 970 Mieszko I wybudował tu pierwszy kościół, siedem lat później pochowano w nim jego żonę Dąbrówkę. W roku 1000 spoczęło tu ciało męczennika św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Drzwi Gnieźnieńskich –powstałe ok. 1175 roku za czasów Mieszka III Starego i będących jednym z najcenniejszych zabytków zarówno w Gnieźnie, jak i całym naszym kraju.

Kolejnym krokiem była wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zobaczyliśmy ekspozycję „Początki państwa polskiego” poświęconą historii polskiego średniowiecza. Specyfika tej odsłony polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł: Państwo, Źródło, Kultura. Na wystawie, składającej się z ponad 500 eksponatów, zobaczyliśmy m.in. rekonstrukcję drewnianego wału grodu w Gnieźnie z lat 40. X w., detale architektoniczne z XI-wiecznej katedry gnieźnieńskiej, zabytki archeologiczne dotyczące wierzeń i życia codziennego w czasach pierwszych Piastów pochodzące z Gniezna i okolic, regalia królewskie, księgi,  dokumenty, pieczęcie i bulle, elementy wyposażenia średniowiecznych wojów, insygnia władzy biskupiej.

Drugiego dnia młodzież zwiedzała Poznań. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Gastro uczniowie zapoznali się z największą w Polsce areną prezentacji ofert producentów i dystrybutorów sprzętu oraz wyposażenia dedykowanego sektorowi HoReCa. Program wydarzeń specjalnych był niezwykle bogaty: młodzi adepci sztuki kulinarnej obserwowali widowiskowe pokazy kulinarne, w tym finał Kulinarnego Pucharu Polski. Dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja Szeremety mogliśmy wziąć udział w ocenie jednej z potraw konkursowych.

Następnie odwiedziliśmy poznańską palmiarnię. Jest to jeden z najstarszych w Europie ogrodów tego typu. Jej unikalne zbiory to 17 tys. roślin należących do 1100 gatunków. W akwarium obejrzeliśmy wiele gatunków ryb z różnych stron świata oraz kilkadziesiąt gatunków roślin wodnych.

Trzeciego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie”. Składa się na nią ponad sto zabytków ze wszystkich epok staroegipskiej historii, ukazujących różne aspekty tej niezwykłej kultury.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Czekolady. Uczniowie zobaczyli jak przygotowuje się czekoladę oraz praliny z różnymi nadzieniami. Na koniec odbył się pokaz obróbki karmelu i przygotowanie wielobarwnych lizaków.

Na koniec  młodzież zwiedziła Bazylikę Świętej Trójcy w Strzelnie. Jest to budowla romańska z przełomu XII i XIII wieku. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są dwie romańskie kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. W bazylice uczniowie obejrzeli relikwiarzowy ołtarz Krzyża Świętego i krucyfiks Chrystusa Ukrzyżowanego z ok. 1361 roku. Młodzież zwiedziła również Rotundę Św. Prokopa – jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce. Nasz przewodnik pan Damian Rybak opowiedział nam legendę związaną z tą świątynią. Za sprawą świętego, od lat osiemdziesiątych przyjeżdża tu wiele panien, prosząc o męża. Wystarczy do grobowca wrzucić pieniążek i powiedzieć zaklęcie: „Święty Prokopie, daj nam po chłopie, może być kulawy, o jednym oku byle w tym roku”. Okazało się, że w tym roku na naszej wycieczce było kilka panien chętnych do zamążpójścia ;-).

Małgorzata Klocek