foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             

 

warsztaty

 

25 października 2019 r., młodzież klas drugich oraz I Tr/h g Technikum nr 2 w Sokółce wraz z opiekunami p. Anną Cilulko, p. Agnieszką Kuklik i p. Jolantą Czyżewską obejrzała spektakl teatralny „Dziady” cz. IV Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru Wierszalin.

Po spektaklu w kinie Sokół odbyło się spotkanie z aktorami teatru z Supraśla. Przedstawienie było niezwykle emocjonujące i profesjonalnie przygotowane. Zachwycająca gra aktorów oraz niezwykła sceneria i klimatyczne oświetlenie poruszały serca i na długo pozostaną w naszej pamięci.

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

W dniu 22 października 2019 r.  w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Po 53 dniach nauki oficjalnie przyjęliśmy w poczet uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce uczniów klas pierwszych.

Jak co roku uczniowie klas czwartych przygotowali szereg ciekawych wyzwań którym musieli sprostać reprezentanci wszystkich klas pierwszych oraz ich wychowawcy. Po wykonaniu zadań i fajnej zabawie, pierwszaki złożyli przysięgę i od tego momentu są pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Najlepsza w wesołej rywalizacji okazała się klasa I Technik ekonomista po szkole gimnazjalnej w wychowawcą Panem Konradem Stackiewiczem.

Gratulacje pierwszaki !!!

Foto: T. Otoka

 

Odwiedziny przedszkolaków

W dniu 22 października 2019 r., odwiedziła nas grupa „Maczki” z Przedszkola nr 5 w Sokółce wraz z wychowawczyniami. Dzieci w wielu lat 4, uczestniczyły w wypieku słodkich bułeczek drożdżowych, robieniu soku ze świeżych warzyw i owoców.  Wszystkie te czynności odbywały się pod czujnym okiem uczniów z klasy III Tż, który wspierali małych gości podczas pracy. Dzieci bardzo entuzjastycznie i z dużym zaangażowaniem wykonywały czynności im powierzone.

Po ciężkiej pracy oraz oczekiwaniu na wypieki, dzieci chętnie zjadły ciepłe bułeczki, nabrały sił  i ruszyły w drogę powrotną do przedszkola.

Foto: T. Otoka

 

Lekcje z ZUS

W dniu 24 października 2019 r., uczniowie klasy II, III oraz IV w zawodzie Technik ekonomista, uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”, realizowanego pod patronatem MRPIPS oraz MEN.

Lekcja prowadzona była przez Pani ą Alicję Koczta, która jest pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Tematyką spotkania były zagadnienia dotyczące historii ubezpieczeń społecznych, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, rent i emerytur, E - ZUS czyli platformy internetowej.

Foto: T. Otoka

Plakat Moja Wizja Zero final do 31 10 2019 400

„Trzy wymazy i do bazy” dla Jacka

21 października 2019 r., odbył się w naszej szkole dzień dawcy szpiku. W tym dniu każda osoba, która ma ukończone 18 lat mogła zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku i trafić do centralnego rejestru dawców.

Akcja zorganizowana była przez uczniów naszej szkoły.

Foto: T. Otoka 

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

W dniu 21 października 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy IV w zawodzie Technik rolnik z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce, dotyczące bezpieczeństwa pracy gospodarstwach rolnych.

Panowie przybliżyli uczniom zagadnienia związane z dbaniem o swoje bezpieczeństwo, przepisy bhp obowiązujące w gospodarstwach rolnych, prawidłowym użytkowaniem maszyn  rolniczych. Kolejnym etapem będzie szkolny konkurs nt. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym, który odbędzie się w naszej szkole w listopadzie.

 

ogloszenie

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2020 r., rozpoczyna się rekrutacja uczniów ZSR w Sokółce, na wyjazd na praktyki zawodowego do Grecji w ramach projektu „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie”  o numerze 2019-1-PL01-KA102-064615, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

OGŁOSZENIE

STAŻ ZAWODOWY W GRECJI
DLA TECHNIKÓW ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

W dniach 03.12 oraz 09.12.2019 odbędą się spotkania informacyjne w sprawie możliwości wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji w ramach projektu pt. Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące celu projektu, partnera przyjmującego w Grecji – Kika Mobility Center, przebiegu stażu zawodowego, szczegółowego programu stażu oraz rozwiązań logistycznych.

Spotkanie przeprowadzi przedstawiciel po stronie organizacji wysyłającej oraz Dyrekcja Szkoły. Kandydatom zostaną przedstawione ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA oraz OBOWIĄZUJĄCE TERMINY REKRUTACYJNE.

Wyjazd odbędzie się w kwietniu / maju 2020 roku. UCZEŃ NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE.

ZAPRASZAMY uczniów kształcących się w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I TECHNIK EKONOMISTA oraz ich rodziców do uczestnictwa w spotkaniach oraz rekrutacji.

Spotkania odbędzie się o godzinie … w sali ….

 

wyjazd