foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2         plakate rekrutacja2        

             

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

W dniu 18 listopada 2019 r. odbył się I etap szkolny konkursu wojewódzkiego dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs został przeprowadzony przez komisję w składzie:

- Cezary Szyszko – pracownik OR KRUS w Białymstoku

- Bartłomiej Królik – pracownik OIP w Białymstoku.

Po napisaniu testu zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce – Łazarewicz Karol

II miejsce – Żmurda Piotr

Gratulujemy!!!

Foto: T. Otoka

 

IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

W dniu 15 listopada 2019 r., uczennice ZSR w Sokółce:  Kozakiewicz Weronika z klasy II Tż oraz Binkiewicz Patrycja z klasy I Te p, reprezentowały szkołę w  IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

Uczennice zaśpiewały „Piosenkę o Wojtku” i „Kolędę Warszawską”. Opiekunem uczennic była Pani Beata Olszewska-Białobłocka.

 

13.11.2019  młodzież z klas III i II w profilu technik ekonomista  spotkały się z   Państwowym Inspektorem Pracy  Panią Wiolettą Młynarczuk, która przedstawiła zagadnienia dotyczące Prawa Pracy.

Warsztaty dotyczyły przygotowania do  konkursu organizowanego przez PIP „Poznaj swoje prawa na ryku pracy„ Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

12 listopada w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych odbyło się spotkanie klas I z funkcjonariuszami policji st. post. Pauliną Olechno oraz post. Anną Olechowską nt "Odpowiedzialność prawna nieletnich" programu "Mam wybór - wybieram rozsądek". Przekazane informacje miały przybliżyć wiedzę na temat konsekwencji prawnych, jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia oraz algorytm postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej przejawiającej symptomy demoralizacji, posiadania, sprzedaży czy udostępniania środków psychoaktywnych.

W trakcie zajęć przekazano uczniom również wiedzę na temat kogo nazywamy nieletnim, czy nieletni oznacza to samo co małoletni oraz co znaczy być odpowiedzialnym w świetle prawa. Szeroko omówiono także pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które Policja czy sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej.

Joanna Czaplińska

Foto: T. Otoka

Święto Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2109 r. młodzież wraz ze Sztandarem Szkoły pod opieka Pani Doroty Gudalewskiej uczestniczyła w obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwami w cerkwi i kościele. Dalsza część obchodów miała miejsce na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prowadzący uroczystość przedstawił rys historyczny święta, następnie głos zabrali Starosta Sokólski oraz Burmistrz Sokółki, odczytano apel poległych, złożono wieniec w imieniu mieszkańców gminy i powiatu.

Kolejnym punktem uroczystości było  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz występ zespołu Kasa Chorych.

Foto: T. Otoka

 

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

W dniu 8 listopada 2019 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O godzinie 11.11 społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewała  Hymn Narodowy. Następnie rozpoczął się  montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów, przypominający historię naszego kraju w drodze do odzyskania wolności. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem Pani Anity Hanczaruk i Pana Dariusza Żołądkowskiego.

Foto: T. Otoka

 

 

Powiatowy Bieg Niepodległości 2019

85 uczniów ZSR w Sokółce i 3 nauczycieli wzięło udział w Biegu Niepodległości  który odbył się na ulicach Sokółki w dniu 8 listopada 2019 r. Ta sportowa impreza powoli staje się tradycją w naszym mieście w której chętnie uczestniczą młodzi i starsi mieszkańcy powiatu sokólskiego. Każdy z zawodników na mecie, po przebiegnięciu swojego dystansu otrzymał pamiątkowy medal udziału w zmaganiach sportowych.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali również słodki i słony poczęstunek dla uczestników biegów, aby wzmocnić siły przed biegiem i uzupełnić kalorie po zakończeniu zmagań.

 

W dniu 8 listopada 2019 r., gościliśmy w szkole Pana Henryka Cudnika, Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce.

Celem wizyty Pana przewodniczącego było wręczenie na ręce Pani Dyrektor Złotej Odznaki Honorowej PZERI w uznaniu wybitnych zasług na rzecz związku. Poprzez wręczenie tej odznaki zostaliśmy docenieni za pomoc jaką cała społeczność szkolna okazuje seniorom.

Bardzo serdecznie dziękujemy !

30 października 2019 r., odbyły się coroczne ćwiczenie próbnej ewakuacji  szkoły w przypadku powstania zagrożenia pożarowego. Sposób ewakuacji obserwował zastęp strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.

Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, po zakończonej ewakuacji młodzież wróciła na lekcje, a pracownicy szkoły do swoich obowiązków.

Foto: T. Otoka

 

 

Jak co roku przed Świętem Wszystkich Świętych, młodzież z klasy III w zawodzie Technik rolnik wraz z opiekunami sprzątała alejkę prowadzącą do cmentarza przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

W dniu 30 października 2019 r. uczniowie klasy I T żg i I T r/h odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej „Razem”.

W ramach zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, uczniowie poznali codzienne życie i terapię osób niepełnosprawnych. Poznaliśmy pracę, którą wykonują w pracowniach o różnej tematyce, są to:

- pracownia wikliniarska,

- pracownia konserwacji zieleni,

- pracownia krawiecka,

- pracownia gastronomiczna.

Uczniowie z ogromnym podziwem i zainteresowaniem przyglądali się pracy osób podopiecznych WTZ. Opiekunem uczniów były Pani Dorota Gudalewska

 

29 października 2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS zorganizowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sokółce.

Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Naszą szkołę reprezentował 5 – osobowy zespół. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i znajomością zagadnień o HIV i AIDS.

 

W dniach  22, 25 i 29 października.2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce uczniowie dwóch klas  Technikum Nr.2 w Sokółce pod nadzorem nauczycieli : Anny Cilulko i Katarzyny Gorlewskiej  po raz kolejny realizowali zajęcia w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” .

Uczniowie przede wszystkim zapoznali się z założeniami i celami  Programu Polska Wschodnia 2014-2020. W oparciu o materiały instruktażowe poznali pojęcie Start-upu i Platformy startowej dla nowych innowacyjnych pomysłów. Zajęcia prowadzone były w każdej z klasie w formie  dwugodzinnych warsztatów. Utrzymane były w szybkim tempie pracy, zawierały wiele ciekawych elementów i polegały na poznaniu struktury i zasad tworzenia modelu biznesowego Business Model Canvas  oraz na udziale w emocjonującej grze planszowej pod nazwą „ Czas na Start-up”.

Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i w formie ćwiczeń praktycznych przyswajali  nową wiedzę i umiejętności, pozwalające  w przyszłości stworzyć pomysł na innowacyjną działalność gospodarczą, zrealizować go  i osiągnąć sukces w biznesie.