foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

                                                                                Szanowni Państwo

                                      Dyrektorzy Szkół powiatu sokolskiego

Organizatorzy V Powiatowego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sokólskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez różne formy aktywności artystycznej.

Prosimy dyrektorów Szkół, nauczycieli, i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w środowisku swojej szkoły i wyłonienia jej reprezentantów, którzy wezmą w nim udział.

Festiwal odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ulicy Polnej 1.