foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png                 

NABÓR 2022/2023

do Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

kandydat

wniosek o przyjęcie do szkoły do wydruku

załączniki dla osób ubiegających się o przyjęcie do internatu

załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5, załącznik6, załącznik7

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do zawodu będą zorganizowane w szkole 1 lipca 2022r. (piątek) od godziny 9.00

            Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej
Podsumowanie projektu
 

Dnia 22 marca 2013 r. odbędzie się konferencja podsumowującą projekt
„Lepszy start naszą szansą”
o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ul. Polnej 1

Plan konferencji:

12.00 — Powitanie gości

12.15 — Prezentacja  projektu

12.30 — Ogłoszenie konkursów

12.45 —  Wystąpienia uczestników projektu

13.00  — Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń

13.30  -  Rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród

14.00  -  Występ szkolnej grupy artystycznej

14.30  -  Degustacja potraw przygotowanych przez młodzież

Praktyki w Lidzbarku Warmińskim
1-2.03.2013 w ZSR w Sokółce odbyło się szkolenie w zakresie
"Stosowanie środków ochrony roślin"
Egzamin został przeprowadzony 5.03.2013
Kurs ukończyło 15 uczniów
 

Planowane terminy realizacji szkoleń zawodowych w ramach realizowanego projektu POKL „Lepszy start nasza szansą”

1. Trening w wyrażaniu siebie zaczynamy już w ten czwartek:

10.01.2013 -12.00-16.00

14.01.2013 14.00-18.00

16.01.2013 12.00-16.00

21.01.2013 9.00-13.00

2. Kelner barman:

11.01.2013 - 14.00 18.00

18.01.2013 - 14.00 18.00

21.01.2013 - 9.00 13.00

23.01.2013 - 9.00 13.00

25.01.2013 - 9.00 13.00

28.01.2013 - 9.00 13.00

30.01.2013 - 9.00 13.00

1.02.2013 - 9.00 13.00

8.02.2013 - Białystok (Wizyta studyjna)

11.02.2013 - 14.00 18.00

15.02 - Białystok (Wizyta studyjna)

18.02 - 14.00 18.00

3. Kucharz: 22.01, 23.01, 24.01 - (Supraśl)

4. Dekorator :29.01-30.01-31.01-01.02

KURS JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO

Język niemiecki i angielski branży gastronomiczno-hotelarskiej

czas trwania: 20 godzin

liczba słuchaczy: 15

spotkania: 31.10-24.11

prowadzący: j. niemiecki-Izabela Fiłonowicz

j. angielski: Agnieszka Woronowicz

Program kursu obejmuje tematykę zawodową związaną z pracą w hotelarstwie, gastronomii i zagadnienia gramatyczne, których opanowanie jest warunkiem swobodnego porozumiewania się w sprawach zawodowych.

Tematyka zajęć:

 1. Obiekty hotelarskie
 2. Usługi hotelarskie/ udogodnienia w hotelu
 3. Opis obiektu hotelowego
 4. Opis pokoju hotelowego, wyposażenie pokoju hotelowego
 5. Obsługa gości hotelowych- rezerwacja, Check-in, Check-out
 6. Typowe stanowiska pracy w hotelu i związane z nimi czynności i obowiązki
 7. Typowy dzień pracy w hotelu
 8. Rodzaje lokali gastronomicznych
 9. Opis restauracji/kawiarni/pubu, ich wyposażenia
  10.  Obsługa gościa w sali konsumpcyjnej- Karta dań, polecanie i charakteryzowanie potraw, przyjmowanie zamówień, serwowanie dań-2h
  11.  Serwis w pokojach
  12.  Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nietypowych- skargi, zażalenia
  13.  Pomoc gościowi w różnych sytuacjach- udzielanie i uzyskiwanie informacji
  14.  Praca w kuchni- sprzęt kuchenny, składniki potraw,  przygotowanie produktów, rodzaje potraw i ich przykłady, przyrządzanie potraw-2h
  15.  Ubieganie się o pracę- ogłoszenia o pracę, dokumenty aplikacyjne,
  rozmowa kwalifikacyjna-2h
  16.  Pisma używane w korespondencji hotelowej-2h

 10. Kursu kombajnisty

 11. Czas realizacji

  Liczba godzin zajęć

  Nazwa zajęć edukacyjnych

  19.10- 17.11

  6

  Ogólna budowa kombajnu

   

  6

  Zasady działania poszczególnych zespołów kombajnu

  2

  Obsługa techniczna kombajnu

  4

  Zasady BHP przy pracy kombajnami zbożowymi

  4

  Przepisy ruchu drogowego

  2

  Nauka jazdy kombajnem 2 godz./uczestnika

 

Harmonogram szkoleń w ramach projektu w okresie IX_XII 2012

Lp.

Beneficjent

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Temat szkolenia/ konferencji

Data

Godziny w których odbywają się spotkania /szkolenia/ konferencje

Miejsce

Liczba uczestników

UWAGI

1

Powiat Sokólski

POKL.09.02.00-20-108/11-00

„Lepszy start naszą szansą”

Zajęcia z zawodowego j. angielskiego i j. niemieckiego

Październik 2012

Godziny popołudniowe po zajęciach szkolnych oraz w soboty

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna 1

30

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zmieniają się uczestnicy projektu. Szczegółowa data i godzina realizacji poszczególnych kursów będzie dostosowana do uczestników po przeprowadzeniu rekrutacji (kiedy będą kończyli zajęcia dydaktyczne w szkole)

2

Powiat Sokólski

POKL.09.02.00-20-108/11-00

„Lepszy start naszą szansą”

Kurs kombajnisty

Październik 2012

Godziny popołudniowe po zajęciach szkolnych oraz w soboty

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

ul. Torowa 12

20

3

Powiat Sokólski

POKL.09.02.00-20-108/11-00

„Lepszy start naszą szansą”

Kurs: Trening w wyrażaniu siebie

Grudzień 2012

Godziny popołudniowe po zajęciach szkolnych oraz w soboty

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna 1

20

 

30-31.03.2012 w ZSR w Sokółce odbędzie się szkolenie w zakresie
"Stosowanie środków ochrony roślin"

W ramach szkolenia uczniom zostanie zapewnione wyżywienie oraz odzież ochronna.

data

Liczba godzin zajęć

Nazwa zajęć edukacyjnych

Podpis prowadzącego

 

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

 

 
 

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

1.Skład środków ochrony roślin

2. Formy użytkowe środków  ochrony roślin

3. Okres karencji i okres prewencji

4. Klasyfikacja środków ochrony roślin

 
 

2

Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych

1.  Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu

2. Przegląd metod ochrony rośli

3. Zwalczanie szkodników

 
 

5 w tym 4 godziny zajęć praktycznych

Technika wykonania zabiegów w ochronie roślin

1. Przygotowanie opryskiwacz do pracy 
2. Technika opryskiwania
3. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy

 
 

2

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

1.Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne

2.Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu

 
 

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

1.  Przegląd obowiązujących przepisów

2. Zagrożenia dla zdrowia człowieka

 

 

Harmonogram wycieczki dydaktycznej do Kielc

Dzień pierwszy: 15.03.2012r
1. 03.00 - wyjazd z Sokółki ( plac przed Kosciolem)
2. 12.00 - Obiad w Bałtowie
3. 14-18 - Zwiedzanie Parku Dinozaurów i Kopalni Krzemienia
4. 19.00 - Kolacja i nocleg w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Bałtowie

Dzień drugi: 16.03.2012r

1. 7.30 - śniadanie
2. 10.00 - 16.00 - Zwiedzanie Gór Świętokrzyskich i okolicznych zabytków
3. 17.00 - Obiad i nocleg w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Bałtowie

Dzień trzeci: 17.03.2012r

1. 8.00 - śniadanie
2. 10.00 - 16.00 - Pobyt na Targach AgroTech w Kielcach
3. 16.00 - wyjazd powrotny do Sokółki
4. 24.00 - Powrót

Kurs kucharz

Kurs odbędzie się 6, 7, 8, 02.2012 r. 
Jest to szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w Hotelu "Knieje" w Supraślu.
Prowadzącym kucharzem będzie Janusz Wojtaszek

 

Harmonogram zajęć:
06.02.2012  -  sałatki
07.02.2012 -  potrawy z ryb, mięs
08.02.2012 - potrawy z drobiu

Kurs kelner - barman
Terminy spotkań:
05.12.2011 - godz. 15.30 - 20.00 - Sylwetka profesjonalnego Kelnera/Barmana, uwarunkowania psychiczno-fizyczne
niezbędne w zawodzie Kelner/Barman - ćwiczenia
Zasady komunikowania się z klijentem i personelem, przepisy prawne obowiązujące barmana/kelnera
Wymogi sanitarno-epidemiologiczne w produkcji, obrocie i sprzedaży żywności zgodnie z wymogami Unii europejskiej HACCP
Działalność usługowa nowoczesnej gastronomi, charakterystyka i podział zakładów gastronomicznych, zakłady zywienia zbiorowego otwarte i zamknięte
09.12.2011 - godz. 15.30 - 20.00 - Organizacja pracy, systemy i techniki obsługi, podział zakładu gastr. (część ekspedycyjna i handlowa), wyposarzenie w maszyny i urządzenia
"Odprawa "kalnerska" - podział sali konsumpcyjnej na rewiry kelnerskie - ćwiczenia
Właściwe przygotowanie sali konsumpcyjnej, rodzaje i zastosowanie bielizny i zastawy stołowe
Rodzaje tac kelnerskich, sposoby manewrowania tacą i przenoszenia zastawy szklanej i porcelanowej - ćwiczenia
Zasady ustawiania i nakrywania stołów
12.12.2011 - godz. 15.30 - 20.00 - Systemy kontroli zewnętrznej w zakładzie gastronomicznym
Sposoby bonowania, rodzaje kas fiskalnych, rozliczenie Kelnera/Barmana
Systemy kontroli wewnętrznej w zakladzie gastronomicznym
Zamównenia skonsolidowane - ćwiczenia
Metody obslugi kelnerskiej
Formy i rodzaje nakrywania stolika konsumpcyjnego wg. zamównienia - ćwiczenia
16.12.2011 - godz. 15.30 - 20.00 -Formy i rodzaje przyjęć okolicznościowych - zasady obsługi kelnerskiej
Przyjęcia aperitif - ćwiczenia
Przyjęcia okolicznościowe, jubileuszowe i prorodzinne - ćwiczenia
09.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Zasady organizacji i obsługi uroczystych bankietów.Zasady ustawiania i eksponowania dań na bankietach. Bankiet dyplomatyczny z protokołem
13.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Historia i klasyfikacja win. Ceremoniał serwisowania win
16.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Obsługa stolika konsumpcyjnego w/g standardów europejskich (obsługa a la carte)
Metody obslugi kelnerskiej
20.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Ustawienie bufetów koktailowych
23.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Historia, klasyfikacjia i podział win. Ceremoniał serwisowania wina.
27.01.2012 - godz. 15.30 - 20.00 -Organizacja i techniki pracy w coctail barze, sprzęt barmański, wyposażenie. Techniki miksowania, przygotowania napojów alkoholowych, rodzaje dekoracji, receptury.
Wyjazdy studyjne  11.01.2012, 18.01.2012 - wizyty w hotelach i Reustariacjach w Białymstoku
Egzamin w Restauracji Capitol 30.01.2012