foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

NABÓR KANDYDATÓW do ZSR w Sokółce

               

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Matura

Targi edukacyjno – zawodowe subregionu białostockiego.

W ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, w dniu 27 kwietnia 2023 r., Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce uczestniczył w Targach edukacyjno – zawodowych subregionu białostockiego na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Celem targów była prezentacja oferta edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego subregionu białostockiego oraz ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

ZSR w Sokółce reprezentowany był przez Pana wicedyrektora Andrzeja Szumiło, Panią Katarzynę Gorlewską  oraz uczennice: Patrycję Steć i Oliwię Steć.

HUBALIKI 2023 - Święto Patrona ZSR W Sokółce

 Majorze Hubalu! My młodziI starzy jak tutaj stoimy…Będziemy tu zawsze przychodzićPrzysięgę legendzie złożymy!          (Hubalowa legenda, fragm.)

24 kwietnia 2023 roku odbyła się w naszej szkole wyjątkowa lekcja historii poświęcona pamięci wielkiego patrioty.

Inspiracją uroczystości Hubaliki jest chęć uświetnienia życia naszego Patrona – majora Henryka Dobrzańskiego, a przy tym także docenienia i nagrodzenia wyróżniających się swoją postawą uczniów ZSR w Sokółce.

Uroczystość na auli szkolnej rozpoczęła się oficjalnie od wprowadzenia Sztandaru szkoły oraz odśpiewania Hymnu Hubalczyków. Następnie odbyła się  akademia poświęcona osobie Hubala.

W II części uroczystości podsumowano wyniki konkursów i plebiscytu.

Etap I projektu to konkursy poświęcone osobie majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala:

- konkurs wiedzy o Patronie, nad którym czuwali: p. Dyrektor D. Żołądkowski oraz p. M. Horsztyńska

I miejsce – Agnieszka Reut  kl. II technik ekonomista

II miejsce – Magdalena Czeremcha kl. I technik ekonomista

III miejsce przyznano Emilia Kreczko  kl. I technik hotelarstwa

- konkurs plastyczny  na  portret Patrona naszej szkoły, nad którym czuwały panie: A. Kuklik, A. Hanczaruk oraz J. Czyżewska

I miejsce – Maja Parchanowicz  kl. I technik hotelarstwa

II miejsce – Patrycja Binkiewicz kl. IV technik ekonomista po szk. podstawowej

III miejsce – Julia Fiedorowicz kl. I technik architektury krajobrazu

- konkurs na projekt gadżetu  inspirowanego Patronem naszej szkoły, nad którym czuwały panie: A. Kuklik, A. Hanczaruk oraz J. Czyżewska

I miejsce Julita Dzienis  kl. IV technik hotelarstwa po szk. podstawowej. 

II miejsce Patrycja Binkiewicz kl. IV technik ekonomista po szk. podstawowej

III miejsce Julita Dzienis kl. IV technik hotelarstwa po szk. podstawowej. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!

Etap II projektu to przyznanie tytułów: Hubaliki 2023 w kategoriach  uczniów wyłonionych w drodze demokratycznego głosowania. Głosowanie przeprowadziły, a następnie opracowały wyniki: Martyna Ignatowicz, Kinga Prokorym i Patrycja Steć –  uczennice  klasy IV TE po szk. podstawowej.

 Hubaliki 2023

Uczeń: Miłośnik wiedzy

Uczeń: Społecznik roku     

Uczeń: Artysta roku     

Uczeń: Sportowiec roku

Uczeń: Osobowość szkoły      

Uczeń: Miłośnik wiedzy

I miejsce Julita Łuksza  kl. IV technik hotelarstwa po szk. podstawowej. 

II miejsce Gabriela Krawel kl. IV technik ekonomista po szk. podstawowej. 

III miejsce Natalia Karpik  kl. IV technik ekonomista po gimnazjum 

Uczeń: Społecznik roku  

I miejsce Ola Sadanowicz  kl. II technik żywienia i usług gastronomicznych

II miejsce Gabriela Nowik  kl. III technik ekonomista

III miejsce Dominika Kiszuk   kl. III  technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń: Artysta roku     

I miejsce Antoni Piskurewicz  kl. II technik ekonomista

II miejsce Przemysław Szoka  kl. I technik architektury krajobrazu

III miejsce Gabriela Krawel   kl. IV technik ekonomista po szk. podstawowej

Uczeń: Sportowiec roku

I miejsce Aleksandra Kaźmierczak  IV technik ekonomista po szk. podstawowej

II miejsce Adrian Łockiewicz   kl. IV technik żywienia i usług gastronomicznych

III miejsce Amelia Jurgiel   kl. I technik ekonomista

 Uczeń: Osobowość szkoły     

I miejsce Antoni Piskurewicz  kl. II  technik ekonomista

II miejsce Martyna Ignatowicz   kl. IV technik ekonomista po szk. podstawowej

III miejsce Gabriela Nowik   kl. III technik ekonomista

Zwycięzcy otrzymali nagrody - statuetki oraz dyplomy. GRATULUJEMY!

Wszystkim uczniom oraz  nauczycielom, którzy włączyli się w akcję przygotowania uroczystości składamy serdeczne podziękowania.

Społeczność szkolna ZSR w Sokółce, doceniając życie i reprezentowane przez Hubala wartości,  oddała część JEGO PAMIĘCI!

Majorze Hubalu, bądź pewny.

Są szable, bo my tu jesteśmy!

Na apel staniemy bitewny

I przetrwa legenda twa w pieśni!

                                              (Hubalowa legenda, fragm.)

hubal

Uczniowie z klasy I technik architektury krajobrazu odbywali dzisiaj zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Ogrodniczym Nowik w Nowej Moczalni. Młodzież z dużym zaangażowaniem zajmowała się pielęgnacją roślin przygotowywanych do sprzedaży. Sezon na rośliny kwitnące rozpoczęty! Jednoroczne, dwuletnie, byliny wieloletnie- wszystkie piękne i kolorowe już czekają na swoich odbiorców. Właściciel gospodarstwa zaprezentował uczniom roślinne hity sezonu 2023, w których króluje Supertunia Vista 'Bubblegum'- petunia o silnym wzroście, dużej odporności i niezwykle intensywnym kwitnieniu. Młodzież przywiozła z zajęć dużo pozytywnej energii i wiosennego klimatu.