KOŁA zAINTERESOWAŃ

Działalność pozalekcyjna jest bardzo ważnym ogniwem w systemie wychowania młodzieży. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce przez 50 lat swego istnienia stwarzał i wciąż stara się stwarzać uczniom możliwość realizowania ich zainteresowań, poszerzania wiedzy, działania we współpracy, podejmowania decyzji, bycia odpowiedzialnym, a to wszystko właśnie dzięki różnym organizacjom i kołom, które powstawały i powstają w szkole (są przecież odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży). Takie zajęcia uczą, wychowują, bawią i integrują całą społeczność Naszego Rolnika, a przez to również przysposabiają do aktywnego i  satysfakcjonującego  udziału w życiu społecznym.

Możemy się pochwalić wspaniałymi wolontariuszami (najliczniejsza grupa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, uczestnicząca w licznych przedsięwzięciach lokalnych), honorowymi krwiodawcami, aktorami kabaretowymi, laureatami konkursów przedmiotów zawodowych, sportowcami itd.

KOŁO WOLONTARIATU

Jest w Tobie dusza wolontariusza? Czy chciałbyś/ chciałabyś …?

 • Poznawać nowych ludzi
 • Robić coś ciekawego
 • Zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności
 • Atrakcyjnie i aktywnie spędzać wolny czas
 • Pomagać innym
 • Jesteś pełen pomysłów i pozytywnej energii
 • Poszukujesz czegoś nowego

Zostań wolontariuszem i odmień czyjeś życie!

kOŁO RECYTATORSKO -TEATRALNE

I Ty możesz zostać artystą! Czy chciałbyś/ chciałabyś …?

 • Występować na scenie
 • Wchodzić w różne role
 • Doskonale bawić się w kabarecie
 • Miło spędzać czas (wycieczki, maratony filmowe, itp.)

KOŁA SPORTOWE

Prowadzisz sportowy styl życia? Czy chciałbyś/ chciałabyś …

 • Brać udział w zawodach sportowych
 • Rozwijać w sobie żyłkę rywalizacji
 • Dbać o swoje ciało
 • Doskonalić swoje pasje sportowe
Dołącz do jednej z naszych drużyn

KOŁO PIERWSZEJ POMOCY

Prowadzisz sportowy styl życia? Czy chciałbyś/ chciałabyś …

 • nauczyć się udzielać pierwszej pomocy
 • brać udział w szkoleniach i pokazach
 • przeciwdziałać występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania;
 • nauczyć się zasad współpracy w grupie, zespole ratowników podczas udzielania pomocy poszkodowanemu (poszkodowanym).

Zgłoś się do opiekuna koła p. Doroty Gudalewskiej

KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK włącza się w akcje organizowane przez Polski Czerwony Krzyż oraz inicjuje własne działania:

 • pomaga potrzebującym uczniom
 • uczy dzieci i młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy
 • promuje profilaktykę zdrowotną i uczą zapobiegać wypadkom
 • przygotowują młodzież do dalszej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
 • włącza się w działalność charytatywną PCK

Z NAMI UWOLNISZ SWÓJ POTENCJAŁ

Adres