^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA PO HOTELACH KLASY I TH

17 listopada 2017 roku klasa hotelarska I TH uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej, która miała na celu poznanie struktury, codziennej organizacji pracy oraz oferty trzech białostockich hoteli.

Pierwszym odwiedzonym hotelem był czterogwiazdkowy Royal Hotel & SPA po którym oprowadzał nas menager hotelu- Pan Sebastian Pruchniak. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od części pobytowej, w której prezentowane nam były różne jednostki mieszkalne. Następnie zwiedziliśmy Browar Stary Rynek, gdzie uczestniczyliśmy w prelekcji na temat warzenia piwa i funkcjonowania warzelni.

Drugim hotelem, który odwiedziliśmy był trzygwiazdkowy Hotel Esperanto, po którym oprowadzała nas kierownik służby pięter- pani Joanna Gryniewicz. Podczas godzinnej wizyty w obiekcie obejrzeliśmy różne jednostki mieszkalne, poznaliśmy zasady pracy służby pięter oraz z bliska zobaczyliśmy jak wygląda wózek pokojowej, magazyn bielizny czy profesjonalny sprzęt do utrzymywania czystości. Na koniec, pani kierownik recepcji opowiedziała nam o swojej pracy, zaprezentowała wyposażenie recepcji oraz odpowiedziała na nurtujące nas pytania.

Ostatnim odwiedzonym hotelem był trzygwiazdkowy Hotel Ibis Styles. Wizyta rozpoczęła się od prelekcji, podczas której poznaliśmy zasady funkcjonowania obiektu w sieci Accor Hotels, dowiedzieliśmy się jaki jest wachlarz usług świadczonych przez obiekt oraz co stanowi o wyjątkowości hotelu. Następnie pani manager Urszula Markowska- Buwaj oprowadziła nas po części ogólnodostępnej (zwiedzaliśmy sale wielofunkcyjne, restaurację, strefę fitness) oraz po jednostkach mieszkalnych o różnym standardzie.

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” lekcje z ZUS

W dniu 20 listopada 2017 r. mieliśmy przyjemność gościć Panią Alicję Koczta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Celem jej wizyty było podsumowanie lekcji z ZUS, projektu realizowanego w szkole we współpracy z w/w instytucją. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy I i II w zawodzie technik ekonomista, którzy będą uczestniczyć w etapie szkolnym Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Monika Bakun Stypendystką Prezesa Rady Ministrów

15 listopada 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym  im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów roku szkolnego 2017/2018.

Tegoroczną laureatką naszej szkoły została - Monika Bakun uczennica klasy IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. Monika odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk wicekurator Pani Bożeny Dzitkowskiej. W uroczystej gali wzięło udział 120 wyróżnionych uczniów podlaskich szkół podnadgimnazjalnych, którym towarzyszyli ich dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Cała uroczystość upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Zaproszeni goście mogli podziwiać występy uzdolnionych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (śpiew, duet smyczkowy, taniec klasyczny).

Najlepsza uczennica naszej szkoły może pochwalić się: wysoką średnią ocen - 5.38 (za ubiegły rok szkolny), udziałem w konkursach ortograficznych na różnych szczeblach. Jest osobą koleżeńską, miłą, uczciwą, uczynną i bardzo pracowitą, budzącą szacunek oraz wielką sympatię wśród nauczycieli oraz kolegów i koleżanek

 Gratulujemy sukcesu!

Rada Pedagogiczna ZSR w Sokółce

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się:

- uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

- jednemu uczniowi z danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Dnia16 listopada młodzież klas pierwszych  Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, w ramach zajęć edukacyjnych odwiedziła Warsztaty Terapii Zajęciowej "Razem" w  Sokółce.

Odwiedziliśmy osoby niepełnosprawne, które uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej.

Poznaliśmy strukturę pracy warsztatów, oraz pracownie które wchodzą w jej skład, są to:

‑ pracownia wikliniarska,

‑ pracownia dramy,

‑ pracownia konserwacji zieleni,

‑ pracownia rewalidacji,

- pracownia krawiecka,

- pracownia rękodzieła artystycznego i działań twórczych,

‑ pracownia przygotowania do podjęcia pracy w zawodzie (gastronomiczna).  Podczas pracy na warsztatach są wytwarzane  stroiki świąteczne, stroiki tematyczne, figurki z gipsu, pocztówki ręcznie wyszywane , produkty z wikliny, poduszki, torby szyte maszynowo oraz wiele innych.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują w pracowni gastronomicznej posiłki, który podczas przerwy wspólnie spożywają.

Celem naszej wizyty było pokazanie młodym ludziom, że w  naszym środowisku lokalnym funkcjonują takie placówki. Placówki te maja na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.