foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klikTechnik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

W piątek do sekretariatu szkoły dostarczona zostaje przesyłka, otwieramy a tam… miłe zaskoczenie. W paczce znajduje się publikacja pn. „Przyprawione młodością i tradycją” wydane przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkurs dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zrejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Zaczynamy oglądać, czytać przepisy i widzimy, że znajdują się tam trzy przepisy reprezentantów naszej szkoły którzy uczestniczyli w w/w konkursie, a są to:

  1. Julia Żukiewicz i Weronika Kozakiewicz pod opieką Pani Joanny Pac, które przygotowaniem pasztetu z fasoli „Piękny Jaś” zdobyły wyróżnienie na konkursie,
  2. Weronika Woronowicz i Damian Eliaszuk pod opieką Pani Doroty Gudalewskiej, przygotowali „Drożdżówki z fasoli (w dwóch odsłonach na słodko i słono),
  3. Sebastian Biryło i Gabriel Nowik pod opieką Pani Sylwii Czaban, przygotowali „Chanum tatarskie”.

Przepisy i wykonanie potraw przez nasze ekipy zdobyły uznanie wśród jurorów i zostały zamieszone w publikacji wraz z recepturą i sposobem wykonania, tak aby każdy mógł spróbować i przygotować te potrawy we własnym domu. Dlatego też zamieszczamy je na zdjęciach poniżej, być może ktoś przygotuje.

GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM ORAZ ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW !

Nowy sprzęt rolniczy

W dniu 15 września 2020 r., nastąpił odbiór techniczny czyszczarki bębnowej do zboża. Nowa maszyna pozwoli oczyszczać z pyłów, piasku, kamieni, plew nasiona zbóż, rzepaku i innych, co usprawni prace naszych pracowników a także da możliwość zdobycia nowych umiejętności przez uczniów uczących się w zawodzie Technik rolnik. 

Maszyna została zakupiona w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Foto: Otoka T.

Zajęcia integracyjne klas I

W dniu 2 września 2020 r., uczniowie klas pierwszych zamiast tradycyjnych lekcji uczestniczyli w zajęciach integracyjnych podczas których mieli możliwość poznania swoich nowych koleżanek i kolegów, wychowawcy, pedagoga szkolnego.

Celem tych zajęć jest przede wszystkim poznanie środowiska w którym znaleźli się młodzi ludzie rozpoczynający naukę w ZSR w Sokółce. A opiekę nad klasami pierwszymi będą sprawować: Pani Kuklik Agnieszka oraz Pan Szumiło Andrzej.

Foto: T. Otoka

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

My uczniowie klas pierwszych rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce wobec dyrekcji szkoły, grona nauczycieli i kolegów klas starszych uroczyście przyrzekamy…

Tradycyjnie, 1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko przywitała wszystkich zgromadzonych nauczycieli, rodziców a przede wszystkim uczniów, przedstawiła krótki plan działań na nadchodzący rok szkolny oraz zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

Uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły a tym samym zostali przyjęci do społeczności naszej szkoły.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły oraz dyrekcji życzymy spokojnego, twórczego i dającego wiele satysfakcji roku szkolnego 2020/2021.

Foto: T. Otoka