^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

salon

Salom Maturzysty Perspektywy 2018

W dniu 07 września 2018 r. 50 uczniów klas czwartych wzięło udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018, który został zorganizowany w Instytucie Matematyki i Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni takich jak: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami w/w uczelni, szczegółowo zapoznać się z zasadami rekrutacji, uzyskać informacje u źródła oraz podjąć decyzję w jakim kierunku w przyszłości chcą się kształcić.

Mieliśmy również możliwość odwiedzenia Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy w Instytucie Biologii w którym zgromadzono wiele ciekawych eksponatów.

 

kompetentni

ZAŁĄCZNIKI

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

4 września 2018 był dzień "bez teczki" dla uczniów klas pierwszych. To był czas w którym nasi "nowi" uczniowie mieli okazję poznać lepiej swoich kolegów i koleżanki, wychowawcę klasy oraz budynek szkoły. I tak pod swoje opiekuńcze skrzydła, na najbliższe cztery lata, zostali im przydzieleni następujące "Anioły":
- klasa I Technik ekonomista/Technik rolnik - Pan Dariusz Żołądkowski;
- klasa I Technik hotelarstwa - Pani Renata Sudorowska;
- klasa I Technik żywienia i usług gastronomicznych - Pani Agnieszka Woronowicz.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości i wytrwałości w codziennych zmaganiach!!!
Foto. T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.