^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

II Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej

25 kwietnia 2017 roku odbył się II Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, organizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce. Kolejna edycja Festiwalu zgromadziła utalentowaną młodzież z 6 szkół naszego powiatu. Gościliśmy w naszych murach młodzież szkół gimnazjalnych: Zespołu Szkół w Nowym Dworze, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce. Szkoły ponadgimnazjalne były reprezentowane przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego – hymnu niepodległego państwa polskiego. Zebranych uczestników Festiwalu serdecznie powitała Dyrektor ZSR p. Anna Dorota Cilulko, dziękując za przyjęcie zaproszenia, wskazała cel przedsięwzięcia „…dziś organizujemy tę uroczystość po to, by w różny sposób zaprezentować nasze uczucia do Ojczyzny, wspomnieć bohaterów, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju, często oddając za niego życie.”Następnie 23 uczestników zaprezentowało 11 utworów osadzonych w różnej stylistyce, zakresie ekspresji i poziomie wrażliwości. Wszystkie utwory posiadały jeden element wspólny– to umiłowanie Ojczyzny i szacunek dla polskich bohaterów oddanych walce o niepodległość i suwerenność Rzeczpospolitej. Młodzież zgromadzona w auli ZSR miała okazje wysłuchać utworów znanych i popularnych oraz współczesnych odwołujących się do idei patriotyzmu. Wspólne śpiewanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej Szkoły. Po rozdaniu pamiątkowych statuetek, dyplomów i wspólnym zdjęciu uroczystość dobiegła końca. Oskar Kolberg mówił, że naród ,który przestaje śpiewać przestaje żyć…………więc do zobaczenie w przyszłym roku.
                                                                                             Organizatorzy
                                                             Beata Olszewska- Białobłocka, Dariusz Żołądkowski

HUBALIKI 2017 – Uroczystość poświęcona patronowi ZSR W Sokółce

Majorze Hubalu! My młodzi
I starzy jak tutaj stoimy…
Będziemy tu zawsze przychodzić
Przysięgę legendzie złożymy!
                                              (Hubalowa legenda, fragm.)

21 kwietnia 2017 roku odbyła się w naszej szkole specyficzna lekcja historii poświęcona pamięci wyjątkowego człowieka, wielkiego patrioty. Inspiracją uroczystości Hubaliki 2017 była chęć uświetnienia życia naszego Patrona, a przy tym także docenienia i nagrodzenia wyróżniających się swoją postawą nauczycieli, pracowników i uczniów ZSR w Sokółce.

Uroczystość na auli szkolnej rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Hubalczyków i akademią poświęconą osobie Hubala. W drugiej części uroczystości podsumowano wyniki plebiscytu.


Etap I projektu to konkursy poświęcone osobie majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala.


W Konkursie Wiedzy o Patronie wyróżniono:

           I miejsce – Ewelina Szczesiul, kl. IIIATŻ

II miejsce – Dawid Kozioł, kl. IVTE

III miejsce – Władysław Małachwiej, kl. IVTE

W Konkursie na pracę plastyczną – major Henryk Dobrzański – Hubal wyróżniono:

I miejsce – Agnieszka Szamborska, kl. IIATŻ

II miejsce – Agata Januszko, kl. IIIBTŻ

III miejsce – Justyna Trochim, kl. IITE

W Konkursie na prezentację multimedialną o Hubaluwyróżniono:

I miejsce – Elżbieta Sołowiej, kl. IVTH

II miejsce – Patrycja Kozioł, kl. IITE

III miejsce – Agata Kondrat, kl. IITE                       Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!

 

Cała społeczność szkolna ZSR w Sokółce, doceniając życie i reprezentowane przez Hubala wartości, oddała część JEGO PAMIĘCI!

Majorze Hubalu, bądź pewny.

Są szable, bo my tu jesteśmy!

Na apel staniemy bitewny

I przetrwa legenda twa w pieśni!

                                              (Hubalowa legenda, fragm.)

 

Etap II projektu to przyznanie tytułów Hubalików 2017 w trzech kategoriach: uczniów, nauczycieli i pracowników wyłonionych w drodze demokratycznego głosowania, które przeprowadzili uczniowie z klasy IIIB TŻ: Agata Januszko i Piotr Połuszańczyk oraz z klasy IIIA TŻ: Agnieszka Tomaszczyk, Karolina Winsko i Anna Kuklicz. Natomiast w skład komisji skrutacyjnej weszli p. Anna Dorota Cilulko oraz dwie uczennice z kl. IIIB TŻ: Monika Bakun i Agata Januszko. Uczniom, którzy włączyli się w przeprowadzenie głosowania i opracowanie wyników serdecznie DZIĘKUJEMY!!!! Oto wyniki:

HUBALIKI 2017- NAUCZYCIELE

Anioł Stróż to p. Beata Olszewska - Białobłocka  

(II miejsce p. Dariusz Żołądkowski, III miejsce p. Anna Malczyk)    

Artysta Humanista to p. Jolanta Czyżewska

(II miejsce p. Agnieszka Kuklik, III miejsce p. Dariusz Żołądkowski)

Organizator Animator to p. Andrzej Szeremeta

(II miejsce p. Agnieszka Kuklik, III miejsce Andrzej Szumiło)

Multiużytkownik to. p. Jerzy Kimborowicz

(II miejsce to p. Andrzej Szumiło, III miejsce p. Dorota Beata Milewska)

Znawca Wychowawca to. p. Dariusz Zołądkowski

(II miejsce to p.Anna Malczyk, III miejsce p. Andrzej Szumiło)

 

HUBALIKI 2017- PRACOWNIK ADMINISTRACJI

I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Gołebie serce to p. Tadeusz Otoka

(II miejsce p. Kazimierz Kamiński, III miejsce p. Marta Jurgiel)

HUBALIKI 2017 - UCZNIOWIE

 

Miłośnik wiedzy to Monika Bakun, kl. IIIB TŻ

(II miejsce Agata Kondrat, kl. II TE, III miejsce Aleksandra Szejda, kl. IV TH)

Artysta to Klaudia Weronika Kozioł, kl. IIIBTŻ

(II miejsce Wojciech Czeremcha kl. IIITE, III miejsce Anna Harasim, kl. IIATŻ )

Społecznik to Marlena Radkiewicz, kl. IIIBTŻ

(II miejsce Ewelina Szczesiul, kl. IIIATŻ, III miejsce Magdalena Normantowicz, kl. IVTŻE)

Sportowiec to Paweł Szoda, kl. IIITE

(II miejsce Mteusz Błahuszewski, kl. IVTH, III miejsce Diana Grynczel, kl. IITHR)

Osobowość Szkoły to Dawid Kozioł, kl. IVTE/TŻ

(II miejsce Marlena Radkiewicz, kl. IIIBTŻ, III miejsce Patrycja Normantowicz,            kl.IIITHR)

 

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!

 

Laureaci plebiscytu zostali uhonorowani statuetkami, a laureaci konkursów nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, które kolejny już raz objęło patronatem naszą wyjątkową uroczystość. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie równie satysfakcjonująca.

Wszystkim uczniom (m.in. z klasy IIB TŻ, IIATŻ, IVTŻ) oraz nauczycielom, którzy włączyli się w akcję przygotowania uroczystości HUBALIKI 2017 składamy serdeczne podziękowania. Całusy należą się także publiczności, która – jak było widać i słychać – miło spędziła czas. Opiekunki koła recytatorsko - teatralnego szczególnie doceniają swoich aktorów!

pomysłodawcy i organizatorzy

Jolanta Czyżewska, Agnieszka Kuklik i Dariusz Żołądkowski

Jak smakuje kawa malowana?

 Tego mogli dowiedzieć się uczestnicy kursu balistycznego III stopnia - Latte Art- zdobienie kawy zorganizowanego w Naszej szkole w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 roku. Latte art to, mówiąc najprościej, tworzenie za pomocą strumienia spienionego mleka, rozmaitych form i rysunków na powierzchni kawy w filiżance. W sztuce tej wykorzystuje się również syropy i sosy, rozmaite posypki i narzędzia, tj. wykałaczki. Przez dwa kolejne dni 24 osoby z klas II, III i IV technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyło w zajęciach, których celem było poznanie sztuki zdobienia kawy. W części teoretycznej zajęć kursanci zostali zapoznani z informacjami o kawie. Ćwiczyli obsługę profesjonalnego ekspresu do parzenia kawy typu Espresso oraz młynka do kawy. Wszystkie czynności były omawiane i demonstrowane przez instruktora - pana Krystiana Stańczyka, a następnie samodzielnie wykonywane przez uczestników kursu. Wzorki mleczne uczniowie wykonywali na kawie przyrządzonej w ekspresie ciśnieniowym. Bazą było tradycyjnie espresso. Przygotowywali także napoje kawowe na bazie espresso: cappuccino, macchiatto, latte,. Zdobili kawę i inne napoje na bazie espresso z użyciem syropów, sosów, bitej śmietany itp. Wykonawca kursu zapewnił uczestnikom materiały i produkty niezbędne do ćwiczeń. Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli go z pozytywnym wynikiem i otrzymali stosowne zaświadczenia.

Małgorzata Modzelewska

Szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”

W dniu 20 kwietnia 2017 r. młodzież ZSR w Sokółce uczestniczyła w szkleniu „Obsługa kas fiskalnych”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Białostockie Centrum Kas Fiskalnych.

Podczas zajęć młodzież mogła teoretycznie i praktycznie zapoznać się z funkcjonowaniem różnego rodzaju kas fiskalnych, poznać zasady ich funkcjonowania oraz przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji kas fiskalnych w Urzędzie Skarbowym.

W szkoleniu udział wzięło 62 dwóch uczniów, którzy byli podzieleni na 3 grupy szkoleniowe.

Zdjęcia: T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.