^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

„Olimpiada Solidarności – dwie dekady historii”

Dnia 26 listopada bieżącego roku troje uczniów klas trzecich Technikum Nr.2 ZSR w Sokółce wzięło udział w VII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię Polski w latach 1970 -1990. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu egzaminacyjnego złożonego z 25 zadań o różnym poziomie trudności. Do kolejnego etapu awansują uczniowie z największą liczbą zdobytych punktów.

                                                                                  Żołądkowski Dariusz

Foto: T. Otoka

 

21 listopada uczniowie klas II uczestniczyli w programie edukacyjno-profilaktycznym „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego chłopaka do zdrowego taty” Zajęcia warsztatowe nt profilaktyki chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS prowadziła doświadczona trenerka ze Stowarzyszenia FAROS z Białegostoku p. mgr Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz. której bardzo serdecznie dziękujemy

 

Maraton pływacki

17 listopada 2019 r. uczennice naszej szkoły uczestniczyły w ramach wolontariatu w maratonie pływackim „Płyniemy dla Adasia”, który odbył się na krytej pływalni OSiR w Sokółce.

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

W dniu 18 listopada 2019 r. odbył się I etap szkolny konkursu wojewódzkiego dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs został przeprowadzony przez komisję w składzie:

- Cezary Szyszko – pracownik OR KRUS w Białymstoku

- Bartłomiej Królik – pracownik OIP w Białymstoku.

Po napisaniu testu zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce – Łazarewicz Karol

II miejsce – Żmurda Piotr

Gratulujemy!!!

Foto: T. Otoka

 

IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

W dniu 15 listopada 2019 r., uczennice ZSR w Sokółce:  Kozakiewicz Weronika z klasy II Tż oraz Binkiewicz Patrycja z klasy I Te p, reprezentowały szkołę w  IX Międzyszkolny Festiwal  Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

Uczennice zaśpiewały „Piosenkę o Wojtku” i „Kolędę Warszawską”. Opiekunem uczennic była Pani Beata Olszewska-Białobłocka.

 

13.11.2019  młodzież z klas III i II w profilu technik ekonomista  spotkały się z   Państwowym Inspektorem Pracy  Panią Wiolettą Młynarczuk, która przedstawiła zagadnienia dotyczące Prawa Pracy.

Warsztaty dotyczyły przygotowania do  konkursu organizowanego przez PIP „Poznaj swoje prawa na ryku pracy„ Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

12 listopada w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych odbyło się spotkanie klas I z funkcjonariuszami policji st. post. Pauliną Olechno oraz post. Anną Olechowską nt "Odpowiedzialność prawna nieletnich" programu "Mam wybór - wybieram rozsądek". Przekazane informacje miały przybliżyć wiedzę na temat konsekwencji prawnych, jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia oraz algorytm postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej przejawiającej symptomy demoralizacji, posiadania, sprzedaży czy udostępniania środków psychoaktywnych.

W trakcie zajęć przekazano uczniom również wiedzę na temat kogo nazywamy nieletnim, czy nieletni oznacza to samo co małoletni oraz co znaczy być odpowiedzialnym w świetle prawa. Szeroko omówiono także pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które Policja czy sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej.

Joanna Czaplińska

Foto: T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.