^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

OGŁOSZENIE

STAŻ ZAWODOWY W GRECJI
DLA TECHNIKÓW ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

W dniach 03.12 oraz 09.12.2019 odbędą się spotkania informacyjne w sprawie możliwości wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji w ramach projektu pt. Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące celu projektu, partnera przyjmującego w Grecji – Kika Mobility Center, przebiegu stażu zawodowego, szczegółowego programu stażu oraz rozwiązań logistycznych.

Spotkanie przeprowadzi przedstawiciel po stronie organizacji wysyłającej oraz Dyrekcja Szkoły. Kandydatom zostaną przedstawione ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA oraz OBOWIĄZUJĄCE TERMINY REKRUTACYJNE.

Wyjazd odbędzie się w kwietniu / maju 2020 roku. UCZEŃ NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE.

ZAPRASZAMY uczniów kształcących się w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I TECHNIK EKONOMISTA oraz ich rodziców do uczestnictwa w spotkaniach oraz rekrutacji.

Spotkania odbędzie się o godzinie … w sali ….

 

wyjazd

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

W dniu 16.10.2019 r. młodzież naszej szkoły ze szkolnego koła wolontariatu, wzięła udział w  obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, zorganizowanego przez Polski Związek Niewidomych w Sokółce.

Jak co roku młodzież pomagała przy obsłudze gastronomicznej zaproszonych na spotkanie gości.

Opiekunem młodzieży była Pani Małgorzata Chomko.

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta edukacji narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom. Następnie głos zabrała wicestarosta powiatu sokólskiego Bożena Jolanta Jelska – Jaroś, która wręczyła nagrodę Starosty. Kolejno zostały wręczone nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom  i pracownikom ZSR w Sokółce.

Najmilszym akcentem tego spotkania był występ młodzieży ze szkolnego koła recytatorsko – teatralnego, które na koniec wykonało piosenkę pt. „Sobie i Wam”. Niech to przesłanie towarzyszy wszystkim związanym z EDUKACJĄ NARODOWĄ: ”… życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół!”

Foto: T.Otoka

 

 

Wręczenie stypendiów  

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce otrzymali następującą ilość stypendiów:

  1. Stypendium Starosty Sokólskiego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, za osiągnięcia naukowe otrzymało 8 uczniów, również 8 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowo – artystyczne.
  2. 90 uczniów szkoły objętych zostało pomocą stypendialną na cały rok szkolny, w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W trakcie uroczystości uczniowie naszej szkoły zachęcali również do wzięcia udziału w akcji dotyczącej oddawania szpiku na rzecz osób potrzebujących. Akcje związane z rejestracją potencjalnych dawców będą się odbywały we wszystkich szkołach.

Foto: T. Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.