^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta edukacji narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Dorota Cilulko, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom. Następnie głos zabrała wicestarosta powiatu sokólskiego Bożena Jolanta Jelska – Jaroś, która wręczyła nagrodę Starosty. Kolejno zostały wręczone nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom  i pracownikom ZSR w Sokółce.

Najmilszym akcentem tego spotkania był występ młodzieży ze szkolnego koła recytatorsko – teatralnego, które na koniec wykonało piosenkę pt. „Sobie i Wam”. Niech to przesłanie towarzyszy wszystkim związanym z EDUKACJĄ NARODOWĄ: ”… życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół!”

Foto: T.Otoka

 

 

Wręczenie stypendiów  

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce otrzymali następującą ilość stypendiów:

  1. Stypendium Starosty Sokólskiego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, za osiągnięcia naukowe otrzymało 8 uczniów, również 8 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowo – artystyczne.
  2. 90 uczniów szkoły objętych zostało pomocą stypendialną na cały rok szkolny, w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W trakcie uroczystości uczniowie naszej szkoły zachęcali również do wzięcia udziału w akcji dotyczącej oddawania szpiku na rzecz osób potrzebujących. Akcje związane z rejestracją potencjalnych dawców będą się odbywały we wszystkich szkołach.

Foto: T. Otoka

Dialog pokoleń

W dniu 9 października 2019 r. uczniowie klasy III  - technik rolnik/technik hotelarstwa ZSR w Sokółce wzięli udział w spotkaniu z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce i było poświęcone promocji książki „Dialog pokoleń”

Projekt „Dialog pokoleń” jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” i ma na celu zachowanie zwyczajów ludowych, elementów gwary i tradycji językowych Mazowsza i Podlasia. Od 1954 Zakład Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi językowe badania terenowe na Mazurach, Warmii, Mazowszu i Podlasiu. Oprócz pracowników naukowych projekt zakłada aktywny udział nauczycieli i uczniów, którzy pełnią role wolontariuszy pomagając ocalić od zapomnienia ginące słowa i zwyczaje. W oczekiwaniu na gości członek Zarządu Powiatu Sokólskiego pan Jerzy Białomyzy wprowadził młodzież w tematykę spotkania, dzieląc się ustaleniami przygotowywanej pracy doktorskiej poświęconej problematyce manipulacji w języku.

Młodzież miała okazje wysłuchać refleksji i spostrzeżeń dotyczących gwary Podlasia ze strony pracowników naukowych sprawujących opiekę merytoryczną nad projektem. Głos zabrali:

-  Profesor Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego  - koordynator projektu

- Profesor Barbara Falińska – pracownik naukowy zakładu Językoznawstwa  PAN i nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku

- Profesor Józef Porayski – Pomsta – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Spotkanie zakończyło zaproszenie młodzieży naszej szkoły do udziału w projekcie „Dialog pokoleń”

                                                                                                                             Żołądkowski Dariusz

Wycieczka uczniów ZSR w Sokółce na Międzynarodowe Targi Polagra Gastro
1-3 października 2019 roku uczniowie wyjechali na trzydniową wycieczkę.

Pierwszym etapem podróży była Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - gotycki kościół katedralny, usytuowany na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. To najcenniejszy zabytek Gniezna, położony na historycznym Wzgórzu Lecha. Pierwszą budowlą było tu oratorium, którego pozostałości obejrzeliśmy w podziemiach katedry. W roku 970 Mieszko I wybudował tu pierwszy kościół, siedem lat później pochowano w nim jego żonę Dąbrówkę. W roku 1000 spoczęło tu ciało męczennika św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Drzwi Gnieźnieńskich –powstałe ok. 1175 roku za czasów Mieszka III Starego i będących jednym z najcenniejszych zabytków zarówno w Gnieźnie, jak i całym naszym kraju.

Kolejnym krokiem była wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zobaczyliśmy ekspozycję „Początki państwa polskiego” poświęconą historii polskiego średniowiecza. Specyfika tej odsłony polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł: Państwo, Źródło, Kultura. Na wystawie, składającej się z ponad 500 eksponatów, zobaczyliśmy m.in. rekonstrukcję drewnianego wału grodu w Gnieźnie z lat 40. X w., detale architektoniczne z XI-wiecznej katedry gnieźnieńskiej, zabytki archeologiczne dotyczące wierzeń i życia codziennego w czasach pierwszych Piastów pochodzące z Gniezna i okolic, regalia królewskie, księgi,  dokumenty, pieczęcie i bulle, elementy wyposażenia średniowiecznych wojów, insygnia władzy biskupiej.

Drugiego dnia młodzież zwiedzała Poznań. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Gastro uczniowie zapoznali się z największą w Polsce areną prezentacji ofert producentów i dystrybutorów sprzętu oraz wyposażenia dedykowanego sektorowi HoReCa. Program wydarzeń specjalnych był niezwykle bogaty: młodzi adepci sztuki kulinarnej obserwowali widowiskowe pokazy kulinarne, w tym finał Kulinarnego Pucharu Polski. Dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja Szeremety mogliśmy wziąć udział w ocenie jednej z potraw konkursowych.

Następnie odwiedziliśmy poznańską palmiarnię. Jest to jeden z najstarszych w Europie ogrodów tego typu. Jej unikalne zbiory to 17 tys. roślin należących do 1100 gatunków. W akwarium obejrzeliśmy wiele gatunków ryb z różnych stron świata oraz kilkadziesiąt gatunków roślin wodnych.

Trzeciego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie”. Składa się na nią ponad sto zabytków ze wszystkich epok staroegipskiej historii, ukazujących różne aspekty tej niezwykłej kultury.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Czekolady. Uczniowie zobaczyli jak przygotowuje się czekoladę oraz praliny z różnymi nadzieniami. Na koniec odbył się pokaz obróbki karmelu i przygotowanie wielobarwnych lizaków.

Na koniec  młodzież zwiedziła Bazylikę Świętej Trójcy w Strzelnie. Jest to budowla romańska z przełomu XII i XIII wieku. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są dwie romańskie kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. W bazylice uczniowie obejrzeli relikwiarzowy ołtarz Krzyża Świętego i krucyfiks Chrystusa Ukrzyżowanego z ok. 1361 roku. Młodzież zwiedziła również Rotundę Św. Prokopa – jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce. Nasz przewodnik pan Damian Rybak opowiedział nam legendę związaną z tą świątynią. Za sprawą świętego, od lat osiemdziesiątych przyjeżdża tu wiele panien, prosząc o męża. Wystarczy do grobowca wrzucić pieniążek i powiedzieć zaklęcie: „Święty Prokopie, daj nam po chłopie, może być kulawy, o jednym oku byle w tym roku”. Okazało się, że w tym roku na naszej wycieczce było kilka panien chętnych do zamążpójścia ;-).

Małgorzata Klocek

Dnia 1 października 2019 roku młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce brała udział w kolejnych zawodach sportowych – Mistrzostwach Województwa LZS Juniorów rocznik 2002 i młodsi w Lekkiej Atletyce – Memoriał im. Zdzisława Sawickiego odbywających się w Czartajewie.

Starty młodzieży były bardzo udane i prawie każdy uczestnik wyjechał z upragnionym medalem.

Szkołę reprezentowali:

Dziewczęta: Binkiewicz Patrycja (I TEp), Kozakiewicz Weronika (II TŻ), Polewko Natalia (I TEg), Prokorym Kinga (I TEp) i Rej Roksana (I TŻg)

Chłopcy: Bierko Mateusz (I TRHg), Chociej Krzysztof (I TRHg), Halicki Sebastian (I TRHg), Łockiewicz Adrian (I TŻg), Maksimczyk Michał (I TŻg), Paszko Patryk (I TŻg), Rakieć Mateusz (I TEp), Śliwa Jakub (I TŻg)

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Kozakiewicz Weronika – I miejsce w rzucie oszczepem

Rakieć Mateusz – I miejsce w rzucie oszczepem, oraz III miejsce w rzucie dyskiem

Polewko Natalia – II miejsce w biegu na 800m

Binkiewicz Patrycja – II miejsce w rzucie dyskiem

Kinga Prokorym – III miejsce w biegu na 100m, oraz III miejsce w skoku w dal

III miejsce sztafeta dziewcząt 4x100m (Rej Roksana, Binkiewicz Patrycja, Polewko Natalia i Prokorym Kinga)

III miejsce sztafeta chłopców 4x100m (Chociej Krzysztof, Bierko Mateusz, Halicki Sebastian i Paszko Patryk)

Drużynowo szkoła wśród dziewcząt zdobyła III miejsce oraz wśród chłopców również III miejsce.

Zawodnikom dziękujemy za udział i GRATULUJEMY wygranych !!!

Opiekunowie: Anna Kuklicz, Tadeusz Otoka

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.