^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

księgarnia                 ministerstwo kultury

Warsztaty teatralne ciąg dalszy…

25 października 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych, odbyły się kolejne warsztaty teatralne w których udział wzięła młodzież ze szkolnego koła recytatorsko – teatralnego. Zajęcia realizowane są w ramach programu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz księgarni „A KUKU” w Sokółce, która jest jednostką realizującą projekt „Dzieci czytają, wiedzę zdobywają”.

Dykcja, właściwe wysławianie się, ćwiczenia narządu mowy, gra sceniczna, to dzisiejsze tematy zajęć, realizowane zgodnie z potrzebą młodych ludzi uczestniczących w projekcie. To oni na poprzednim spotkaniu zgłaszali swoje potrzeby, co chcieliby  doskonalić w sztuce aktorskiej. Warsztaty prowadził Pan Mariusz Orzełek.

 Informacja o ilości złożonych ofert

oferta3oferta4

Załącznik

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 602969-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce: Usługa społeczna polegająca na organizacji pobytu uczestników dwóch mobilności w Grecji w tym zakwaterowania i wyżywienia w Grecji.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Istotne warunki zamówienia na usługę społeczną

załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia

załącznik 2  Formularz oferty

załącznik 3 Oświadczenie o realizacji usług

załącznik 4 Wzór umowy

załącznik 5 Propozycja menu

załącznik 6 Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

 

 

ZAPROSZENIE

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w

Kursie pedagogicznym uprawniającym do pełnienia funkcji - instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kursu w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów podejmujących praktyczną naukę zawodu, umiejętność planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy.

Planowane rozpoczęcie kursu 18 listopada 2017 r., w budynku ZSR w Sokółce przy ul. Polnej 1, o godz. 8.30

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 85 711 20 44.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH W ZSR W SOKÓŁCE 2017

Moment spotkania się uczniów w nowej klasie zawsze budzi dużo nadziei, emocji (w tym obaw), ale też chęci do działania. Każdy nauczyciel i każdy uczeń chciałby, aby JEGO KLASA (czyli w rzeczywistości pewna grupa przypadkowo dobranych ludzi) stanowiła żywy, współpracujący i zgrany zespół, w którym:

 • panuje życzliwa atmosfera, wzajemna akceptacja;
 • można: czuć się bezpiecznie, zaufać i porozmawiać otwarcie.

Dlatego też, z myślą o uczniach klas I-szych, realizujemy program integracyjno-adaptacyjny.

 DZIEŃ I – 5 września 2017

„IDENTYFIKUJĘ SIĘ ZE SZKOŁĄ – ZIELONY I ŻÓŁTY  TO MOJE KOLORY”

Uczniowie klas pierwszych i ich wychowawców obowiązuje strój w kolorach zielonym i żółtym, utożsamianych z kolorami szkoły (w odwołaniu do barw herbu ZSR w Sokółce). 

DZIEŃ II  - 5 września 2017

„PODTRZYMUJĘ TRADYCJĘ – STRÓJ GALOWY TO NIE OBCIACH”

Pierwszaki prezentują się w strojach oficjalnych np. garnitur, biała koszula, biała bluzeczka, czarna aksamitka, czarna lub granatowa elegancka spódniczka albo spodnie itp.

DZIEŃ III  - OTRZĘSINY 20 października 2017

Pierwszoklasiści są już z nami 50 dni i nadszedł wreszcie ten wymarzony dzień, w którym zostali oni oficjalnie przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Ponieważ nie chcieliśmy jednak przyjmować w nasze szeregi „kota w worku”, zatem sprawdziliśmy czy nasze koty  sprostają przygotowanym zadaniom i wykażą się wolą walki, hartem ducha i oczywiście poczuciem humoru. Od początku września pierwszoklasiści powinni się już zapoznać z wychowawcami i budynkiem szkoły, dlatego teraz sprawdziliśmy ich wiedzę. Następnie przyszła kolej na inne zadania: kulinarne, artystyczne, muzyczne itp.   Ich wykonanie zagwarantowało zaszczytny tytuł ucznia „Rolnika”. Rywalizację wygrała klasa I TE. Nagrodą jest tort i herbatka w towarzystwie dyrekcji lub ulubionego nauczyciela ;)

 

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

W dniu 20 października, młodzież klasy II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w warsztatach pn „Ja na rynku pracy” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W trakcie warsztatów młodzi ludzie mogli zapoznać się z technikami rekrutacyjnymi stosowanymi przez pracodawców i doradców zawodowych pracujących w urzędzie. Uzyskali informacje na temat działań i zadań instytucji w której byli, aby nie kojarzona była tylko z zasiłkami dla osób bezrobotnych gdyż spełnia ona wiele innych funkcji, takich jak: doradztwo zawodowe, dofinansowanie przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej, szkolenia grupowe i indywidualne, pośrednictwo pracy.

Naszym opiekunem była Pani Janina Łowczecka, której serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

 

18 Października Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W związku z tym wczoraj uczniowie czwartych klas Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Policjanci przybliżyli zebranym to zjawisko oraz opowiedzieli jakie należy zachować środki ostrożności aby nie stać się ofiarą tego procederu. Funkcjonariusze uświadomili zebranym jakie przestępstwa to „Handel ludźmi” oraz do jakich zachowań zmuszane są osoby stające się jego ofiarami. Słuchacze dowiedzieli się, że każdą ofertę pracy należy sprawdzić pod kątem jej legalności, dokładnie przeczytać umowę o pracę i zapoznać się ze swoimi obowiązkami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba dopytać pracodawcę co oznacza zapis w umowie, aby w pełni świadomie podjąć swoje obowiązki, gdyż przypadkowo podjęta praca może nieść za sobą ryzyko przestępstwa. Funkcjonariusze omówili również sposoby werbowania ofiar i sposób działania sprawców a także zapoznali z  historiami ludzi, którzy stali się ofiarami tego procederu.

Pod tym adresem można znaleźć listę certyfikowanych pośredników pracy: www.kraz.praca.gov.pl.

Przed wyjazdem należy:

 • Sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy na miejscu, gdzie znajdują się konsulaty, ambasady lub inne polskie placówki?
 • Nawiązać kontakt z bliższą lub dalszą rodziną lub znajomymi znajdującymi się w pobliskim rejonie. Zebrać adresy i numery telefonów a także uprzedzić o swoim wyjeździe.
 • Pozostawić bliskim dane kontaktowe osób, z którymi się wyjeżdża do pracy, dane pracodawcy oraz adres, pod którym będzie się przebywać.
 • Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać im informacje o swojej sytuacji. Zawsze informować ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania.
 • Umówić się, na częstotliwość kontaktów. Ustalić hasło, którym można posłużyć się w sytuacji zagrożenia.
 • Zabrać z sobą adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu RP oraz innych instytucji pomocowych, działających w kraju docelowym.
 • Zabrać z sobą telefon komórkowy z aktywnym roamingiem i zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty.
 • Zaopatrzyć się w mapę miasta, regionu oraz  zabrać  ze sobą słownik i rozmówki.
 • Przed wyjazdem przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy, gdyby okazało się, że wybrana praca jest inna niż ta oferowana.
 • Pozostawić w domu aktualne zdjęcie oraz kserokopię dokumentów tj: dowodu osobistego lub paszportu

 

WARSZTATY TEATRALNE

            W dniu 17 października 2017 r. odbyły się warsztaty teatralne młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, należącej do szkolnego koła recytatorsko – teatralnego.

            Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Dzieci czytają, wiedzę zdobywają” realizowanego przez Księgarnię „A KUKU”, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia prowadził pan Mariusz Orzełek, który aktorstwem zajmuje się zawodowo od wielu lat. Młodzież dowiedziała się ciekawych rzeczy o tajnikach sztuki aktorskiej, dostała również zadanie domowe do przygotowania na następne zajęcia.

„Zdrowa Szkoła z pasją – Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sokółce biorą udział w Rządowym  programie wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” pod nazwą „Zdrowa Szkoła z pasją”. W ramach tego programu uczniowie, którzy zgłosili się do tego projektu będą mogli dowiedzieć się jakie są sposoby na w zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Jednym z działań był rajd rowerowy, w którym udział wzięli uczniowie różnych klas. Wycieczkę rowerową uczniowie rozpoczęli spod głównego wejścia do szkoły aby po kilku godzinach dojechać do Dworku Szlacheckiego znajdującego się w miejscowości Tołoczki Wielkie. Tam na młodzież czekał słodki poczęstunek oraz ciepła herbata, a właścicielka posesji Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych przybliżyła uczniom rys historyczny budynku i opowiedziała o dawnych i obecnych mieszkańcach wsi. Następnie trasą biegnąca przez lasy i pobliskie miejscowości młodzież dotarła do Kundzina gdzie obejrzała zabytkowy Kościół wraz z przyległym cmentarzem. Następnym etapem rajdu rowerowego było czekające już na uczniów ognisko  wraz z poczęstunkiem, które odbyło się w wiacie rekreacyjnej w rejonie miejscowości Gliniszcze Wielkie. Po odpoczynku młodzież wraz z opiekunami udała się w drogę powrotną do szkoły. W sumie uczestnicy wyprawy rowerowej w dobrych humorach przejechali ponad 30 kilometrów.

Święto Edukacji Narodowej „Dzień Nauczyciela”

13 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Jest to dzień szczególny w którym dziękujemy nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły za pracę którą codziennie wykonują, kształtując właściwe postawy i zachowania młodych ludzi.

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystości Pana Kazimierza Wołyńca, który był założycielem i pierwszym Dyrektorem naszej szkoły. Pan Kazimierz w tym roku, a dokładnie w listopadzie, kończy 90 lat, w związku z tym złożyliśmy mu życzenia i odśpiewaliśmy gromkie 200 lat. Gościliśmy również Pana Dyrektora Czesława Kozłowskiego oraz Pana Dyrektora Franciszka Czołpińskiego.

Dzień Nauczyciela to również okazja do nagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły, w tym roku nagrody zostały wręczone przez Pana Starostę dla trzech nauczycieli naszej szkoły oraz przez Panią Dyrektor dla 7 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi szkoły. Piękne życzenia dostaliśmy również od przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na ręce Dyrekcji złożyli kwiaty. Na koniec nasza wspaniała młodzież wystąpiła w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem pani Elżbiety Tomaszyckiej, pani Małgorzaty Chomko i pani Anny Malczyk.

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.