^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Wizyta przedstawicieli  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Dnia 31 października w ZSR Sokółka zorganizowane było spotkanie młodzieży  kształcącej się w zawodzie technik rolnik  z przedstawicielami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.  Pani Urszula   Zimnoch- kierownik działu:  Agrochemiczna Obsługa Rolnictwa przedstawiła  ogólne zasady funkcjonowania stacji oraz bardzo dokładnie  zaprezentowała zadania w stosunku do rolników.  Do zadań działu należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie nawożenia, pozyskiwanie prób do badań, prowadzenie szkoleń, reprezentowanie Stacji podczas targów, wystaw, konferencji oraz realizacja innych prac powierzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwracając się do młodzieży zwróciła szczególną uwagę na zasadność przeprowadzania badań glebowych jako podstawową działalność w zakresie produkcji roślinnej przed przystąpieniem do planowania nawożenia.

W drugiej  części spotkania- specjalista terenowy Pan Mieczysław Borowski zaprezentował w praktyce sposoby pobierania próbek glebowych bezpośrednio na działkach rolnych Zespołu Szkół Rolniczych. Zwrócił szczególną uwagę na dokładność pobierania próbek jako warunek  niezbędny do uzyskania wiarygodnych informacji o jakości gleby na badanym polu. Bardzo dokładnie przedstawił również sposób opisu próbki i sporządzenia protokołu.

Dzięki zorganizowaniu tego  spotkania wzrosła świadomość młodzieży o potrzebie badania gleby jako podstawowego działania w celu uzyskania  wysokich plonów, a szkoła dokonała pobrania próbek glebowych do analizy ze wszystkich swoich działek rolnych.

Spotkanie zorganizował oraz notatkę sporządził – Andrzej Szumiło

30 października 2017 r. - Dzień Spódnicy     

     spódnica.png

Było to kolejne święto nietypowe, a zarazem kolejny etap konkursu organizowanego przez Samorząd Uczniowski. Zdaniem uczniów było przyjście do szkoły w spódnicy. Spora część dziewcząt wywiązała się z zadania. Należy także pochwalić za odwagę tych chłopców, którzy śmiało paradowali po korytarzach w przeróżnych spódnicach. Skrupulatnie zliczono osoby, które włączyły się do zabawy. Wyniki kształtują się następująco: I TE (56%), II TE (31%), III TE (40%), IV TE (29%), I TH (32%), I TH/TR (100%), II TH/TR (15%), III TH/TR (73%), IV TH/TR (5%), I TŻ (19%), II TŻ (43%), III A TŻ (100%), III B TŻ (82%), IV A TŻ (54%), IV B TŻ (41%). Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach SU.

Próbna ewakuacja w ZSR w Sokółce

W dniu 27 października 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce odbyła się próba ewakuacji placówki w przypadku wybuchu pożaru.  Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.15 sygnalizował je alarm dźwiękowy przyjęty w procedurach szkolnych, młodzież, nauczyciele i pracownicy opuścili budynek w szybkim tempie i zebrali się w miejscach wyznaczonych w planie ewakuacji szkoły.

Ćwiczenia obserwowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

30 października 2017 roku część hotelarska klasy I TH/TR uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej, która miała na celu poznanie struktury, codziennej organizacji pracy oraz oferty dwóch białostockich hoteli.

Pierwszym odwiedzonym hotelem był czterogwiazdkowy Royal Hotel & SPA po którym oprowadzał nas menager hotelu- Pan Sebastian Pruchniak. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od restauracji hotelowej o nazwie Monte Carlo, gdzie przybliżone nam zostały zasady funkcjonowania części gastronomicznej obiektu. Następnie odwiedziliśmy Browar Stary Rynek (browar restauracyjny z warzelnią piwa) gdzie poznaliśmy strukturę  warzelni oraz zasady warzenia piwa. Dalsze zwiedzanie obiektu odbywało się w części pobytowej, w której prezentowane nam były różne jednostki mieszkalne.

Kolejnym odwiedzonym hotelem był  trzygwiazdkowy Hotel Ibis Styles. Wizyta rozpoczęła się od prelekcji, podczas której poznaliśmy zasady funkcjonowania obiektu w sieci Accor Hotels, dowiedzieliśmy się jaki jest wachlarz usług świadczonych przez obiekt oraz co stanowi o wyjątkowości hotelu. Następnie pani manager Urszula Markowska- Buwaj oprowadziła nas po części ogólnodostępnej (zwiedzaliśmy sale wielofunkcyjne, restaurację, strefę fitness) oraz po jednostkach mieszkalnych o różnym standardzie.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.