^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Ruszyła III Liga Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców.

W dniu dzisiejszym rozegrano pierwszy mecz w ramach rozgrywek trzecioligowych województwa podlaskiego w futsalu chłopców. Spotkanie zostało rozegrane po między drużynami Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a reprezentacją Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Zarówno sam mecz jaki i jego fragmenty poza przewidzianym regulaminowo czasem gry budziły wiele emocji.

Po czterdziestu minutach gry pełnej emocji spotkanie zakończyło się remisem 4: 4. Bramki strzelili: Kuba Łysik-2, Paweł Szoda- 1, Krystian Halicki- 1.

Skład drużyny ZSR w Sokółce:

Reducha Jakub, Sadkowski Mateusz, Aniśko Kacper, Halicki Krystian, Kondrat Dawid, Łysik Jakub, Ostasiewicz Mariusz, Szoda Paweł, Wróblewski Rafał, Żurkowski Kamil, Połubiński Filip.

Grzegorz Gudalewski

futsal

ZAPROSZENIE

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w

Kursie pedagogicznym uprawniającym do pełnienia funkcji - instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kursu w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów podejmujących praktyczną naukę zawodu, umiejętność planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy.

Planowane rozpoczęcie kursu 18 listopada 2017 r., w budynku ZSR w Sokółce przy ul. Polnej 1, o godz. 8.30

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 85 711 20 44.

Formularz zgłoszeniowy

Wizyta przedstawicieli  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Dnia 31 października w ZSR Sokółka zorganizowane było spotkanie młodzieży  kształcącej się w zawodzie technik rolnik  z przedstawicielami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.  Pani Urszula   Zimnoch- kierownik działu:  Agrochemiczna Obsługa Rolnictwa przedstawiła  ogólne zasady funkcjonowania stacji oraz bardzo dokładnie  zaprezentowała zadania w stosunku do rolników.  Do zadań działu należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie nawożenia, pozyskiwanie prób do badań, prowadzenie szkoleń, reprezentowanie Stacji podczas targów, wystaw, konferencji oraz realizacja innych prac powierzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwracając się do młodzieży zwróciła szczególną uwagę na zasadność przeprowadzania badań glebowych jako podstawową działalność w zakresie produkcji roślinnej przed przystąpieniem do planowania nawożenia.

W drugiej  części spotkania- specjalista terenowy Pan Mieczysław Borowski zaprezentował w praktyce sposoby pobierania próbek glebowych bezpośrednio na działkach rolnych Zespołu Szkół Rolniczych. Zwrócił szczególną uwagę na dokładność pobierania próbek jako warunek  niezbędny do uzyskania wiarygodnych informacji o jakości gleby na badanym polu. Bardzo dokładnie przedstawił również sposób opisu próbki i sporządzenia protokołu.

Dzięki zorganizowaniu tego  spotkania wzrosła świadomość młodzieży o potrzebie badania gleby jako podstawowego działania w celu uzyskania  wysokich plonów, a szkoła dokonała pobrania próbek glebowych do analizy ze wszystkich swoich działek rolnych.

Spotkanie zorganizował oraz notatkę sporządził – Andrzej Szumiło

30 października 2017 r. - Dzień Spódnicy     

     spódnica.png

Było to kolejne święto nietypowe, a zarazem kolejny etap konkursu organizowanego przez Samorząd Uczniowski. Zdaniem uczniów było przyjście do szkoły w spódnicy. Spora część dziewcząt wywiązała się z zadania. Należy także pochwalić za odwagę tych chłopców, którzy śmiało paradowali po korytarzach w przeróżnych spódnicach. Skrupulatnie zliczono osoby, które włączyły się do zabawy. Wyniki kształtują się następująco: I TE (56%), II TE (31%), III TE (40%), IV TE (29%), I TH (32%), I TH/TR (100%), II TH/TR (15%), III TH/TR (73%), IV TH/TR (5%), I TŻ (19%), II TŻ (43%), III A TŻ (100%), III B TŻ (82%), IV A TŻ (54%), IV B TŻ (41%). Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach SU.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.