^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Monika Bakun Stypendystką Prezesa Rady Ministrów

15 listopada 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym  im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów roku szkolnego 2017/2018.

Tegoroczną laureatką naszej szkoły została - Monika Bakun uczennica klasy IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. Monika odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk wicekurator Pani Bożeny Dzitkowskiej. W uroczystej gali wzięło udział 120 wyróżnionych uczniów podlaskich szkół podnadgimnazjalnych, którym towarzyszyli ich dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Cała uroczystość upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Zaproszeni goście mogli podziwiać występy uzdolnionych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (śpiew, duet smyczkowy, taniec klasyczny).

Najlepsza uczennica naszej szkoły może pochwalić się: wysoką średnią ocen - 5.38 (za ubiegły rok szkolny), udziałem w konkursach ortograficznych na różnych szczeblach. Jest osobą koleżeńską, miłą, uczciwą, uczynną i bardzo pracowitą, budzącą szacunek oraz wielką sympatię wśród nauczycieli oraz kolegów i koleżanek

 Gratulujemy sukcesu!

Rada Pedagogiczna ZSR w Sokółce

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się:

- uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

- jednemu uczniowi z danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Dnia16 listopada młodzież klas pierwszych  Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, w ramach zajęć edukacyjnych odwiedziła Warsztaty Terapii Zajęciowej "Razem" w  Sokółce.

Odwiedziliśmy osoby niepełnosprawne, które uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej.

Poznaliśmy strukturę pracy warsztatów, oraz pracownie które wchodzą w jej skład, są to:

‑ pracownia wikliniarska,

‑ pracownia dramy,

‑ pracownia konserwacji zieleni,

‑ pracownia rewalidacji,

- pracownia krawiecka,

- pracownia rękodzieła artystycznego i działań twórczych,

‑ pracownia przygotowania do podjęcia pracy w zawodzie (gastronomiczna).  Podczas pracy na warsztatach są wytwarzane  stroiki świąteczne, stroiki tematyczne, figurki z gipsu, pocztówki ręcznie wyszywane , produkty z wikliny, poduszki, torby szyte maszynowo oraz wiele innych.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują w pracowni gastronomicznej posiłki, który podczas przerwy wspólnie spożywają.

Celem naszej wizyty było pokazanie młodym ludziom, że w  naszym środowisku lokalnym funkcjonują takie placówki. Placówki te maja na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.

montaż słowno-muzyczny „Pisk Białego Orła”

Młodzież z koła teatralnego 15 listopada zaprezentowała w Bibliotece Publicznej w Sokółce montaż słowno-muzyczny „Pisk Białego Orła”. Opowieść o wartości Ojczyzny, symbolach narodowych, elementach budujących tożsamość Polaków wysłuchali zaproszeni na spotkane uczniowie gimnazjum, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inni goście. Łzy wzruszenia, gratulacje, gromkie brawa dowiodły, że miłość Ojczyzny wciąż żywa.

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

W dniu 16 listopada 2017 r. młodzież klas I i II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez Panią Martę Urmiłowicz i Pana Andrzeja Kondrusika z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

Zajęcia dotyczyły zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, poruszane były również kwestie związane z prawem pracy ważne dla każdego młodego człowieka. Młodzież miała również okazję zapoznać się z tematyką obowiązującą na konkursie „Poznaj swoje prawa pracy” organizowanym przez PIP.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.