^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

montaż słowno-muzyczny „Pisk Białego Orła”

Młodzież z koła teatralnego 15 listopada zaprezentowała w Bibliotece Publicznej w Sokółce montaż słowno-muzyczny „Pisk Białego Orła”. Opowieść o wartości Ojczyzny, symbolach narodowych, elementach budujących tożsamość Polaków wysłuchali zaproszeni na spotkane uczniowie gimnazjum, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inni goście. Łzy wzruszenia, gratulacje, gromkie brawa dowiodły, że miłość Ojczyzny wciąż żywa.

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

W dniu 16 listopada 2017 r. młodzież klas I i II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez Panią Martę Urmiłowicz i Pana Andrzeja Kondrusika z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

Zajęcia dotyczyły zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, poruszane były również kwestie związane z prawem pracy ważne dla każdego młodego człowieka. Młodzież miała również okazję zapoznać się z tematyką obowiązującą na konkursie „Poznaj swoje prawa pracy” organizowanym przez PIP.

Pierwszy dzień pobytu w Grecji młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

Młodzież klasy III A, III B w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy II w zawodzie technik hotelarstwa, po długiej i męczącej podróży rozpoczęli praktyki zawodowe w  Grecji.

Uczniowie naszej szkoły mają taką możliwość dzięki projektowi „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce”, wyjazd jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pn.  Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Głównymi celami projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz podniesienie jej umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

10 listopada uczennica klasy IV B w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Agata Januszko uczestniczyła w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej zorganizowanym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Uczennica zaprezentowała piosenkę pt. „Miejcie nadzieję”.

Festiwal odbył się w ramach obchodów Święta odzyskania Niepodległości przez Polskę już po raz siódmy.

 

Dnia 11 listopada b.r delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala uczestniczyła w uroczystych obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w Cerkwi  pw. Św. Aleksandra Newskiego oraz Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele kolegiackim pw. Św. Antoniego Padewskiego. W nabożeństwie udział wzięły poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele instytucji gminnych i powiatowych. Całość uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli. Uczestnicy pochodu przeszli po pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po przemówieniach okolicznościowych, Apelu Pamięci nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem. Uroczystości zakończył krótki koncert Orkiestry Dętej oraz występ mażoretek.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.