^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 602969-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce: Usługa społeczna polegająca na organizacji pobytu uczestników dwóch mobilności w Grecji w tym zakwaterowania i wyżywienia w Grecji.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Istotne warunki zamówienia na usługę społeczną

załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia

załącznik 2  Formularz oferty

załącznik 3 Oświadczenie o realizacji usług

załącznik 4 Wzór umowy

załącznik 5 Propozycja menu

załącznik 6 Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

 

 

ZAPROSZENIE

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w

Kursie pedagogicznym uprawniającym do pełnienia funkcji - instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kursu w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów podejmujących praktyczną naukę zawodu, umiejętność planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy.

Planowane rozpoczęcie kursu 18 listopada 2017 r., w budynku ZSR w Sokółce przy ul. Polnej 1, o godz. 8.30

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 85 711 20 44.

Formularz zgłoszeniowy

 

18 Października Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W związku z tym wczoraj uczniowie czwartych klas Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Policjanci przybliżyli zebranym to zjawisko oraz opowiedzieli jakie należy zachować środki ostrożności aby nie stać się ofiarą tego procederu. Funkcjonariusze uświadomili zebranym jakie przestępstwa to „Handel ludźmi” oraz do jakich zachowań zmuszane są osoby stające się jego ofiarami. Słuchacze dowiedzieli się, że każdą ofertę pracy należy sprawdzić pod kątem jej legalności, dokładnie przeczytać umowę o pracę i zapoznać się ze swoimi obowiązkami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba dopytać pracodawcę co oznacza zapis w umowie, aby w pełni świadomie podjąć swoje obowiązki, gdyż przypadkowo podjęta praca może nieść za sobą ryzyko przestępstwa. Funkcjonariusze omówili również sposoby werbowania ofiar i sposób działania sprawców a także zapoznali z  historiami ludzi, którzy stali się ofiarami tego procederu.

Pod tym adresem można znaleźć listę certyfikowanych pośredników pracy: www.kraz.praca.gov.pl.

Przed wyjazdem należy:

  • Sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy na miejscu, gdzie znajdują się konsulaty, ambasady lub inne polskie placówki?
  • Nawiązać kontakt z bliższą lub dalszą rodziną lub znajomymi znajdującymi się w pobliskim rejonie. Zebrać adresy i numery telefonów a także uprzedzić o swoim wyjeździe.
  • Pozostawić bliskim dane kontaktowe osób, z którymi się wyjeżdża do pracy, dane pracodawcy oraz adres, pod którym będzie się przebywać.
  • Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać im informacje o swojej sytuacji. Zawsze informować ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania.
  • Umówić się, na częstotliwość kontaktów. Ustalić hasło, którym można posłużyć się w sytuacji zagrożenia.
  • Zabrać z sobą adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu RP oraz innych instytucji pomocowych, działających w kraju docelowym.
  • Zabrać z sobą telefon komórkowy z aktywnym roamingiem i zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty.
  • Zaopatrzyć się w mapę miasta, regionu oraz  zabrać  ze sobą słownik i rozmówki.
  • Przed wyjazdem przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy, gdyby okazało się, że wybrana praca jest inna niż ta oferowana.
  • Pozostawić w domu aktualne zdjęcie oraz kserokopię dokumentów tj: dowodu osobistego lub paszportu

 

WARSZTATY TEATRALNE

            W dniu 17 października 2017 r. odbyły się warsztaty teatralne młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, należącej do szkolnego koła recytatorsko – teatralnego.

            Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Dzieci czytają, wiedzę zdobywają” realizowanego przez Księgarnię „A KUKU”, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia prowadził pan Mariusz Orzełek, który aktorstwem zajmuje się zawodowo od wielu lat. Młodzież dowiedziała się ciekawych rzeczy o tajnikach sztuki aktorskiej, dostała również zadanie domowe do przygotowania na następne zajęcia.

„Zdrowa Szkoła z pasją – Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sokółce biorą udział w Rządowym  programie wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” pod nazwą „Zdrowa Szkoła z pasją”. W ramach tego programu uczniowie, którzy zgłosili się do tego projektu będą mogli dowiedzieć się jakie są sposoby na w zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Jednym z działań był rajd rowerowy, w którym udział wzięli uczniowie różnych klas. Wycieczkę rowerową uczniowie rozpoczęli spod głównego wejścia do szkoły aby po kilku godzinach dojechać do Dworku Szlacheckiego znajdującego się w miejscowości Tołoczki Wielkie. Tam na młodzież czekał słodki poczęstunek oraz ciepła herbata, a właścicielka posesji Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych przybliżyła uczniom rys historyczny budynku i opowiedziała o dawnych i obecnych mieszkańcach wsi. Następnie trasą biegnąca przez lasy i pobliskie miejscowości młodzież dotarła do Kundzina gdzie obejrzała zabytkowy Kościół wraz z przyległym cmentarzem. Następnym etapem rajdu rowerowego było czekające już na uczniów ognisko  wraz z poczęstunkiem, które odbyło się w wiacie rekreacyjnej w rejonie miejscowości Gliniszcze Wielkie. Po odpoczynku młodzież wraz z opiekunami udała się w drogę powrotną do szkoły. W sumie uczestnicy wyprawy rowerowej w dobrych humorach przejechali ponad 30 kilometrów.

Święto Edukacji Narodowej „Dzień Nauczyciela”

13 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Jest to dzień szczególny w którym dziękujemy nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły za pracę którą codziennie wykonują, kształtując właściwe postawy i zachowania młodych ludzi.

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystości Pana Kazimierza Wołyńca, który był założycielem i pierwszym Dyrektorem naszej szkoły. Pan Kazimierz w tym roku, a dokładnie w listopadzie, kończy 90 lat, w związku z tym złożyliśmy mu życzenia i odśpiewaliśmy gromkie 200 lat. Gościliśmy również Pana Dyrektora Czesława Kozłowskiego oraz Pana Dyrektora Franciszka Czołpińskiego.

Dzień Nauczyciela to również okazja do nagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły, w tym roku nagrody zostały wręczone przez Pana Starostę dla trzech nauczycieli naszej szkoły oraz przez Panią Dyrektor dla 7 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi szkoły. Piękne życzenia dostaliśmy również od przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na ręce Dyrekcji złożyli kwiaty. Na koniec nasza wspaniała młodzież wystąpiła w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem pani Elżbiety Tomaszyckiej, pani Małgorzaty Chomko i pani Anny Malczyk.

 

Licealiada w drużynowych biegach przełajowych

Białystok 11.10.2017 r.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce dnia 11.10.2017 r. wzięła udział w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim. Biegi odbyły się w Białymstoku (las Pietrasze). Po mimo bardzo złych warunków atmosferycznych i ulewnego deszczu sportowcy wykazali siłę sportowego  charakteru i bardzo dobrze zaprezentowali się na przełajach. Szczegółowe informacje: http://pwszs.bialystok.pl/doc/dbp_spg_wyniki.pdf

ZSR w Sokółce reprezentowali:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

Karolina Kasperowicz

I TH/TR

2.

Marta Leosz

I TH/TR

3.

Marta Rochalska

I TH

4.

Paweł Wysztygiel

I TH

5.

Krystian Halicki

I TE

6.

Mariusz Ostasiewicz

I TE

7.

Justyna Wojciechowicz

I TŻ

8.

Sebastian Biryło

I TŻ

9.

Weronika Gudalewska

II TE

10.

Dawid Kondrat

II TE

11.

Marta Grecka

III TE

12.

Rafał Wróblewski

III TE

13.

Michał Harasim

III TE

14.

Maciej Michniewicz

III TE

15.

Sebastian Zieziula

III TE

16.

Barbara Witulska

III b TŻ

17.

Anita Kruczkowska

IV TE

18

Artur Kulmaczewski

IV a TŻ

Dziękujemy za udział w zawodach i reprezentowanie Zespołu Szkół Rolniczych.

Opiekunowie: Anna Kuklicz, Grzegorz Gudalewski.

 

Uchwała Nr 396/2017 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

uchwała

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.