foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

 

ogloszenie

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2020 r., rozpoczyna się rekrutacja uczniów ZSR w Sokółce, na wyjazd na praktyki zawodowego do Grecji w ramach projektu „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie”  o numerze 2019-1-PL01-KA102-064615, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

OGŁOSZENIE

STAŻ ZAWODOWY W GRECJI
DLA TECHNIKÓW ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

W dniach 03.12 oraz 09.12.2019 odbędą się spotkania informacyjne w sprawie możliwości wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji w ramach projektu pt. Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Organizacją wysyłającą jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące celu projektu, partnera przyjmującego w Grecji – Kika Mobility Center, przebiegu stażu zawodowego, szczegółowego programu stażu oraz rozwiązań logistycznych.

Spotkanie przeprowadzi przedstawiciel po stronie organizacji wysyłającej oraz Dyrekcja Szkoły. Kandydatom zostaną przedstawione ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA oraz OBOWIĄZUJĄCE TERMINY REKRUTACYJNE.

Wyjazd odbędzie się w kwietniu / maju 2020 roku. UCZEŃ NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE.

ZAPRASZAMY uczniów kształcących się w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I TECHNIK EKONOMISTA oraz ich rodziców do uczestnictwa w spotkaniach oraz rekrutacji.

Spotkania odbędzie się o godzinie … w sali ….

 

wyjazd