foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

 

Jeśli:

 • lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią
 • chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów gastronomicznych
 • lubisz projektować wyposażenie wnętrza
 • pragniesz chronić środowisko naturalne
 • chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

Podejmij naukę

w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia technikum. Absolwent może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo  dojrzałości. Jeśli będzie chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Kierunek ten jest bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. 
Ten zawód daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą.

W czasie trwania nauki uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

HGT.02.

+

HGT.12.

=

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przygotowywanie dań i napojów

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności
 • pozna zasady przechowywania żywności
 • będzie umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw
 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności
 • organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości)
 • planować i organizować usługi gastronomiczne
 • dowie się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji,

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zakładach gastronomicznych na terenie powiatu.

Szkoła finansuje badania na nosicielstwo umożliwiające uzyskanie książeczki zdrowia – niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych, sklepach…