^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Przedmiot:

Nauczyciele

język polski:

Kuklik Agnieszka

Czyżewska Jolanta

język rosyjski:

Hanczaruk Anita

Malczyk Anna

Maliszewska Renata

język angielski:

Woronowicz Agnieszka

Hołownia Jarosław

historia:

Żołądkowski Dariusz

geografia:

Raczkowska Beata

biologia:

Klej Dorota

fizyka:

Andrzejewski Marek

chemia:

Klocek Małgorzata

Grzesik Krystyna

matematyka:

Chomko Małgorzata

Kimborowicz Jerzy

Ejsmont Beata

informatyka:

Szumiło Andrzej

Andrzejewski Marek

Kimborowicz Jerzy

podstawy przedsiębiorczości

Cilulko Anna Dorota

Buśko Aneta

wychowanie fizyczne:

Gudalewski Grzegorz

Kuklicz Anna

Stackiewicz Konrad

edukacja dla bezpieczeństwa:

Gudalewska Dorota

wiedza o społeczeństwie

Żołądkowski Dariusz

wiedza o kulturze

Czyżewska Jolanta

religia katolicka:

Olszewska-Białobłocka Beata

ksiądz Robert Matys

religia prawosławna:

Misiejuk Włodzimierz

przedmioty zawodowe (technik żywienia
i usług gastronomicznych)

Klocek Małgorzata

Giedzicz Anna

Szeremeta Andrzej

przedmioty zawodowe (technik rolnictwa)

Sawoń Janina

Cilulko Anna Dorota

Czaban Sylwia

Szumiło Andrzej

Kuczakowska Marta

przedmioty zawodowe (technik hotelarstwa)

Joanna Pac

Gudalewska Dorota

Sudorowska Renata

przedmioty zawodowe (technik ekonomista)

Gorlewska Katarzyna

Czechowicz Barbara

Buśko Aneta

Puszko Katarzyna

nauka jazdy:

Szumiło Andrzej

Andrzejewski Marek

plastyka:

Garbuz Eugienia

Pracownicy obsługi

 Jerzy Rakieć, Wojciech Dzienis, Tadeusz Otoka, Dorota Ignatowicz, Alicja Rakieć, Jarosław Giedzicz, Anna Grusza

Pedagog szkolny:

Joanna Czaplińska

Pielęgniarka szkolna:

Dowgiert Regina

Główna księgowa:

 Pezowicz Maria Helena

Administracja:

sekretarz szkoły: Jurgiel Marta

starszy referent: Agnieszka Bagan

HENRYK DOBRZAŃSKI – HUBAL

(22.06.1897 – 30.04.1940)

 

Henryk Dobrzański (ps. Hubal), major Wojska Polskiego, sportowiec, jeden z ostatnich dowódców wojny obronnej 1939 roku.

Urodził się 22 czerwca 1897 roku w Jaśle. Na chrzcie nadano mu imiona: Henryk Feliks Józef. Był drugim dzieckiem Marii z hr. Lubienieckich i Henryka Dobrzańskiego seniora. Naukę rozpoczął w wieku siedmiu lat w Miejskiej Szkole Ludowej w Jaśle. W 1907 roku razem z siostrą i mamą przeniósł się do Krakowa, w którym rozpoczął naukę w siedmioklasowej Wyższej Szkole Realnej, po ukończeniu której rozpoczął studia agronomiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1912 przyłączył się do Drużyn Strzeleckich, a po wybuchu I wojny światowej zgłosił się na ochotnika do Legionów. Dobrzański trafił do 2 Pułku Ułanów, wraz z którym przeszedł cały karpacki szlak bojowy. W uznaniu jego odwagi i umiejętności skierowano go w styczniu 1918 roku na kurs do szkoły podchorążych do miejscowości Mamajesti.

Brał udział w bitwie pod Stawczanami oraz Rarańczą. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w walkach z Ukraińcami w 1918 roku, dowodząc plutonem kawalerii podczas walk o Lwów. Za okazane męstwo i czyny bojowe podczas walk o utrzymanie Galicji Wschodniej został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.W latach 1919-1922 podporucznik Dobrzański w składzie 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich wziął udział we wszystkich walkach podczas ofensywy kijowskiej, m.in. w bitwach pod Biełajewką, Kulikowem, Komarowem, Borowem. Zdolności dowódcze, odwaga na polu walki przyniosły kolejne odznaczenia – Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz po raz czwarty Krzyż Walecznych. W 1920 roku Dobrzański został awansowany do stopnia porucznika i objął funkcję adiutanta dowódcy Pułku. Po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej pozostał w wojsku, a w 1922 roku został awansowany do stopnia rotmistrza. Następnie w listopadzie 1922 roku odkomenderowano go na kurs dowódców szwadronów do Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, gdzie oprócz programowych zajęć teoretycznych systematycznie doskonalił umiejętności jeździeckie. Sukcesy na zawodach zaowocowały powołaniem do ekipy jeźdźców na międzynarodowe konkursy hippiczne. Podczas kariery sportowej reprezentował Polskę na 11 międzynarodowych konkursach zdobywając 3 pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce, oraz 24 dalsze.

Z początkiem 1927 roku Henryk Dobrzański został awansowany do stopnia majora.W 1930 roku major Dobrzański został przeniesiony do Rzeszowa do 20 Pułku Ułanów. Jeszcze tego samego roku ożenił się z Zofią Zakarzeńską, a dwa lata później na świat przyszła jego jedyna córka – Krystyna. W 1934 roku major przeniesiony został do 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie na stanowisko kwatermistrza, a w 1936 roku do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie.

W pierwszych dniach września 1939 roku,  w ośrodku zapasowym w Białymstoku, zorganizowano Rezerwową Brygadę Kawalerii, w skład której wszedł 110 Pułk Ułanów, dowodzony przez ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego. Jego zastępcą został major Henryk Dobrzański. Brygada rozpoczęła marsz w kierunku Wilna, ale na skutek wkroczenia 17 września Armii Czerwonej, otrzymała rozkaz przekroczenia granicy z Litwą i złożenia broni. Po ciężkich walkach z Sowietami w Puszczy Augustowskiej ppłk. Dąmbrowski podjął decyzję o rozwiązaniu pułku. Grupa kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem Dobrzańskiego zdecydowała się jednak kontynuować marsz na pomoc broniącej się jeszcze Warszawie. Po kapitulacji stolicy oddział przeszedł w Góry Świętokrzyskie. Na ziemi kieleckiej opracowano schemat Okręgu Bojowego Kielce oraz utworzono Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, zaś major Dobrzański przyjął pseudonim – Hubal. Zamierzał kontynuować działania bojowe przeciwko Niemcom, oczekując na nadejście spodziewanej odsieczy aliantów na wiosnę 1940 roku.  Odział dowodzony przez majora Hubala stoczył wiele zwycięskich potyczek z Niemcami m.in. pod Huciskiem, Szałasem, Wolą Chodkowską. Niemcy w odwecie pacyfikowali wsie udzielające pomocy Hubalowi, zmuszając go do nieustannego zmieniania miejsca postoju. Na wiosnę 1940 roku okupanci przystąpili do zorganizowanej na szeroką skalę obławy, angażując znaczne siły do likwidacji oddziału majora Hubala. Rankiem 30 kwietnia 1940 roku w zagajniku nieopodal Anielina, w lasach spalskich, oddział wpadł w zasadzkę. Henryk Dobrzański zginął w walce. Jego ciało Niemcy wywieźli w kierunku koszar wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim i pochowali w nieustalonym miejscu. Odział Wydzielony Wojska Polskiego, po wydaniu komunikatu o śmierci swego dowódcy, uległ rozwiązaniu 25 czerwca 1940 roku.

            W 1966 roku major Henryk Dobrzański – Hubal został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari i awansowany do stopnia pułkownika.

                                                                     opracował: Dariusz Żołądkowski

(na podstawie książki: Łukasz Ksyta, Major Hubal – historia prawdziwa, Warszawa 2014)

TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE

 w ZESPOLE SZKOŁ ROLNICZYCH MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE

ODDZIAŁY SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAWÓD:

TECHNIK ŻYWIENIAi USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Klasa I TŻ  po podstawówce – wychowawczyni: Małgorzata Klocek

Klasa I TŻ po gimnazjum – wychowawczyni: Anna Giedzicz

Klasa II TŻ – wychowawczyni: Agnieszka Woronowicz

Klasa IIITŻ – wychowawczyni:  Małgorzata Chomko

Klasa IV TŻ – wychowawczyni: Anna Malczyk

 

ZAWÓD:

TECHNIK EKONOMISTA

                                                        Klasa I TE po podstawówce : Jolanta Czyżeweska

                                                       Klasa I TE po gimnazjum: Konrad Stackiewicz

Klasa IIITE – wychowawczyni: Katarzyna Gorlewska

Klasa IVTE – wychowawczyni:  Agnieszka Kuklik

 

ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIK EKONOMISTA

Klasa IITR/TE – wychowawca: Dariusz Żołądkowski

ZAWÓD:

TECHNIK HOTELARSTWA

Klasa IITH – wychowawczyni: Renata Sudorowska

Klasa IIITH – wychowawczyni: Anna Kuklicz

 ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIKHOTELARSTWA

                                                           Klasa I TR/TH - po podstawówce - Anita Hanczaruk

                                                           Klasa I TR/TH - po gimnazjum - Joanna Pac

Klasa IITR/TH– wychowawczyni: Sylwia Czaban

Klasa IIITR/TH– wychowawczyni: Dorota Barbara Klej

Klasa IV TR/TH –  wychowawczyni: Andrzej Szumiło

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE

ul. Polna 1, 16-100 Sokółka

przewodnicząca: Teresa Andrzejewska

z-ca przewodniczącej: Urszula Halicka

sekretarz: Anna Tokarzewska

nr. konta: 36 1240 5240 1111 0010 4830 2174

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.