^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

logo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁROLNICZYCH

im. mjr HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA

W SOKÓŁCE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Skład samorządu:

Patrycja Kozioł (kl. III TE) - przewodniczący

Angelika Polewko (kl. I TŻ) - z-ca przewodniczącego

Alicja Markowska (kl. II TE)- skarbnik

Rafał Wróblewski (kl. III TE) – sekretarz

Kamila Jacewicz (kl. I TH/TR) – gazetka szkolna

Opiekunowie: Małgorzata Klocek, Agnieszka Woronowicz

 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły .
 • Termin

  Zadania

  Formy realizacji

  wrzesień

  Zebranie samorządu

  uczniowskiego.

  - zebranie nowego samorządu i wybór zarządu, czyli:

  przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika;

  poinformowanie o obowiązkach

  - opracowanie harmonogramu zadań z

  uwzględnieniem kalendarza szkolnego

   

  Spotkanie samorządu

  z przedstawicielami klas.

  - przedstawienie planu pracy samorządu

  - wypisanie propozycji zgłaszanych przez

  przewodniczących klas

  - ustalenie harmonogramu zadań i określenie

  terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

  -zatwierdzenie planu pracy samorządu przez Dyrektora szkoły

  październik

  Otrzęsiny klas pierwszych

  - pomoc w organizacji otrzęsin

   

  3 października – Światowy Dzień Uśmiechu

  - kotylion z wesołą minką – wesołym łatwiej żyć

   

  Dzień Komisji Edukacji

  Narodowej

  - złożenie życzeń dyrekcji, nauczycielom,

  pracownikom obsługi i administracji

   

  30 października – Dzień Spódnicy

  - mile widziane spódnice

   

  Aktualizacja strony

  internetowej SU oraz gazetki szkolnej

  - umieszczenie informacji o opiekunach oraz składzie samorządu szkolnego;

  - aktualizowanie strony na bieżąco

  - zagospodarowanie gazetki samorządu

  listopad

  Zapalenie zniczy na grobach

  zmarłych nauczycieli

  i pracowników szkoły

  - zakupienie zniczy

  - zapalenie zniczy na grobach

   

  Obchody Święta Niepodległości

  - gazetka ścienna. Udział w uroczystości Święta Niepodległości

   

  12 listopada – Dzień Młodzieży

  - do ustalenia z młodzieżą

   

  21 listopada – Światowy Dzień Pozdrowień

  - pozdrowienia przez radiowęzeł

   

  Andrzejki

  - dzień wróżb w naszej szkole

  grudzień

  Mikołajki

  - mikołajkowy kiermasz ciast

  - akcja „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania”

   

  Wigilia szkolna

  - pomoc w przygotowaniu i złożenie życzeń świątecznych

  styczeń

  Wielka Orkiestra Świątecznej

  Pomocy

  - włączenie się do akcji

   

  Organizacja konkursu na najlepszą frekwencję

  - wyjście do kina

   

  16 stycznia – Dzień Dresiarza

  - obowiązuje strój sportowy

  luty

  Zabawa karnawałowa dla dzieci

  nauczycieli i pracowników szkoły

  - przygotowanie dekoracji oraz poczęstunku

  - zabawy, konkursy

   

  Walentynki

  - poczta Walentynowa

  - do ustalenia z młodzieżą

   

  Tłusty czwartek

  - słodka akcja

  marzec

  3 marzec-imieniny miesiąca

  - ubiór w kolorze żółtym zwalnia od pytania

   

  Dzień kobiet i mężczyzna

  - wykonanie gazetki okolicznościowej

  - złożenie życzeń dla pań i panów pracujących w naszej szkole

   

  Dzień otwarty

  - pomoc przy organizacji

   

  25 marca – Dzień Krawata

  - mile widziane krawaty

  kwiecień

  Wielkanoc

  - gazetka okolicznościowa

   

  Pożegnanie maturzystów

  - złożenie życzeń

  27.04

  Międzynarodowy dzień tańca

  - zumba na długiej przerwie

  maj

  Dzień Rodziny

  - gazetka okolicznościowa

  04.06

  Dzień dobrej oceny

  - dzień bez kartkówki

  czerwiec

  Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2014/2015

  - przygotowanie sprawozdania

   

  Zakończenie roku szkolnego

  - pomoc w organizacji

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.