foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH mjr HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE

 

 

 

Skład samorządu:

 1. Gabriela Kuklik (kl. IV TRHp)- przewodniczący
 2. Wiktoria Żygieło IVTGg- z-ca przewodniczącego
 3. Gabriela Nowik (kl. III TE)- skarbnik
 4. Emilia Aniśkiewicz (kl. III TEp) – sekretarz

 

Opiekunowie: Beata Raczkowska, Beata Olszewska-Białobłocka, Anna Malczyk

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły .

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

wrzesień

Zebranie samorządu

uczniowskiego.

- zebranie nowego samorządu i wybór zarządu, czyli:

przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika;

- poinformowanie o obowiązkach

- opracowanie harmonogramu zadań z

uwzględnieniem kalendarza szkolnego 2020/2021

Spotkanie samorządu

z przedstawicielami klas.

- przedstawienie planu pracy samorządu

- wypisanie propozycji zgłaszanych przez

przewodniczących klas

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie

terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-zatwierdzenie planu pracy samorządu przez Dyrektora szkoły

Aktualizacja strony

internetowej szkoły oraz gazetki szkolnej

- umieszczenie informacji o opiekunach oraz składzie samorządu szkolnego;

- aktualizowanie strony na bieżąco

- zagospodarowanie gazetki samorządu

Konkurs na logo SU

- akcja jednorazowa- ogłoszenie konkursy na logo Samorządu Uczniowskiego

październik

Otrzęsiny klas pierwszych

- pomoc w organizacji otrzęsin

2 października – Światowy Dzień Uśmiechu

- kotylion z wesołą minką – wesołym łatwiej żyć

Dzień Komisji Edukacji

Narodowej

- złożenie życzeń dyrekcji, nauczycielom,

pracownikom obsługi i administracji, przygotowanie słodkiego poczęstunku

Organizacja konkursu na najlepszą frekwencję

- opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu

Akcja „Góra Grosza”

- włączenie się w akcję

listopad

Zapalenie zniczy na grobach

zmarłych nauczycieli

i pracowników szkoły

- zakupienie zniczy

- zapalenie zniczy na grobach

Akcja „Pomagamy zwierzętom”

zbiórka żywności, koców i innych rzeczy dla zwierząt w schronisku

Obchody Święta Niepodległości

- gazetka ścienna

- udział w uroczystości Święta Niepodległości

20 listopada – Światowy Dzień Pozdrowień

- pozdrowienia przez radiowęzeł

Andrzejki

- dzień wróżb w naszej szkole

- kiermasz ciast

grudzień

Mikołajki

- akcja „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania”

Wigilia szkolna

- pomoc w przygotowaniu i złożenie życzeń świątecznych

Aktualizacja gazetki

- przygotowanie gazetki świątecznej

styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

- włączenie się do akcji

Reprezentacja SU na Studniówce

- złożenie życzeń maturzystom

15 stycznia – Dzień Dresiarza

- obowiązuje strój sportowy

 

Walentynki

- poczta Walentynowa

- do ustalenia z młodzieżą

Tłusty Czwartek

- słodka akcja

marzec

Dzień kobiet i mężczyzna

- wykonanie gazetki okolicznościowej

- złożenie życzeń dla pań i panów pracujących w naszej Szkole

Dzień otwarty

- pomoc przy organizacji

25 marca – Dzień Krawata

- mile widziane krawaty

kwiecień

Wielkanoc

- gazetka okolicznościowa

Pożegnanie maturzystów

- złożenie życzeń

Międzynarodowy Dzień Tańca

- Zumba na długiej przerwie

Akcja „Podziel się książką”

Zbiórka książek  i przyborów szkolnych dla domów dziecka, domów opieki czy szpitali

maj

Akcja „Przebieranie nie pytanie”

- mile widziane kolorowe stroje np. z lat 60 tych

Turniej FIFA 20

- turniej polegający na graniu w grę FIFA na Xbox’ ie

czerwiec

Dzień dobrej oceny

- dzień bez kartkówki

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2020/2021

- przygotowanie sprawozdania

Zakończenie roku szkolnego

- pomoc w organizacji