^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce

  1. Projekt pt.,, Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce „ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z EFS (wartość : 644256,71 zł)

Czas realizacji: 01.08.2017-31.07.2018.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.