^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce

  1. Projekt pt.,, Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce „ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z EFS (wartość : 644256,71 zł)

Czas realizacji: 01.08.2017-31.07.2018.

Pierwszy dzień pobytu w Grecji młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

Młodzież klasy III A, III B w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy II w zawodzie technik hotelarstwa, po długiej i męczącej podróży rozpoczęli praktyki zawodowe w  Grecji.

Uczniowie naszej szkoły mają taką możliwość dzięki projektowi „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce”, wyjazd jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pn.  Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Głównymi celami projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz podniesienie jej umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

MŁODZIEŻ Z ZSR W SOKÓŁCE NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W GRECJI

Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce wraz z opiekunami: Panią Małgorzatą Modzelewską, Panią Anną Kuklicz, Panią Małgorzatą Klocek i Panem Tadeuszem Otoką, wyjechała na praktyki zawodowe do Grecji. 43 uczniów kształcących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w projekcie w dniach 13.11 – 24.11.2017 odbędzie mobilność zawodową w ramach projektu pt. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce”.

Projekt, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pn.  Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Głównymi celami projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz podniesienie jej umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Poza praktykami zawodowymi młodzież w ramach programu kulturowego zwiedzi zakątki Grecji oraz pozna bliżej kulturę tego kraju.

Wyjazd uczniów poprzedziły zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne, tak by jak najlepiej przygotować uczniów do pobytu w Grecji u naszego partnera projektu Kika Mobility Training Center.

Zapraszamy do śledzenia aktywności uczniów naszego powiatu na Facebook projektu (Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce) oraz na stronie szkoły: www.zsrsokolka.pl

Jest to pierwsza część projektu ZSR, już w kwietniu druga grupa młodzieży, która w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowana do projektu, uda się na praktyki zawodowe do Grecji.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.