foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klik

kondolencja1

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej

16 stycznia w Dąbrowie Białostockiej odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga Dowgiert (II TH) oraz Patryk Zubrzycki (II TRH). Kinga pięknie zaśpiewała pieśń pt. „Sto dwadzieścia trzy”, dzięki czemu zajęła piąte miejsce. Patryk brawurowo wykonał utwór pt. „Flaga”, przez co uplasował się na szóstym miejscu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jasełka w ZSR w Sokółce

21 grudnia 2018 r., w tym dniu było inaczej niż zwykle. To ostatni dzień w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia. W klasach (i na szkolnym korytarzu) odbyły się spotkania opłatkowe przy wspólnym śpiewaniu kolęd, które towarzyszyły nam przez cały dzień puszczane w szkolnym radiowęźle.

Po spotkaniach w klasach wszyscy spotkaliśmy się na auli szkolnej, tam odbyły się tradycyjne jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów klas III Te i III Tż pod opieką Pani Beaty Olszewskiej-Białobłockiej. Młodzież z klasy I Tż zaśpiewała piękne pastorałki, które poprzedzały występ Bożonarodzeniowy przygotowany tradycyjnie przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Na koniec spotkania Pani Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia i w radosnym nastroju rozeszliśmy się do domów.

Foto: T. Otoka

Podpisanie umów w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

W dniu 20 grudnia 2018 r., w Starostwie Powiatowym  w Sokółce podpisywane były umowy  uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

W ramach podpisanych umów młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, zajęciach wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, odbędą się zajęcia z doradztwa zawodowego polegające na tworzeniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zajęcia komputerowe (ITC).