foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klik

Warsztaty kulinarne uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszach

Wczoraj odwiedzili nas uczniowie klasy siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej w Boguszach (pod opieką wychowawców Krzysztof Kosacki i Wioleta Ciostek).

Goście pod opieką nauczycieli: Doroty Gudalewskiej i Renaty Sudorowskiej oraz przy pomocy starszych kolegów z klasy III Technik hotelarstwa przygotowali samodzielnie pizzę. Zajęcia były bardzo udane, niektórzy nauczyli się siekać warzywa, poznali tajniki sporządzania ciasta, a jeszcze inni odkryli w sobie zamiłowanie do gotowania
Na koniec wszyscy zasiedli przy wspólnym stole. Pizza smakowała wybornie

 

 

 

Szkolenie dla rolników

18 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie teoretyczne dla rolników zainteresowanych pozyskaniem uprawnień do uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela).

Szkolenie było zorganizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce.

 

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM „Geo-Planeta”

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GEOGRAFICZNYM „Geo-Planeta”, który odbył się 21 .11.2018 r. Kamil Makuła z kl. III TE – uzyskał wynik bardzo dobry a Alicja Markowska i Sylwia Laskowska  zdobyły - dyplomy uznania.  Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań z zakresu geografii Polski i świata. Uczniom gratulujemy sukcesu.

Koordynator konkursu:

Danuta Lewczuk

SCHOLLER ICE CREAM

Dnia 06.02.2019r odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Kreatywne warsztaty lodowe z SCHOLLER ICE CREAM”, który będzie trwał do końca roku szkolnego. Uczestnikami warsztatów było 15 uczniów z klasy II TŻ i I TŻ, którzy pod opieką pani Doroty Gudalewskiej i Joanny Pac opracowywali autorskie receptury na kreatywny deser lodowy. Uczniowie mieli do dyspozycji ponad 12l lodów „SchollerIceCream”. Spośród wszystkich deserów uczniowie wybrali jeden, który powalczy o „możliwość wyjazdu na targi EXPO Sweet do Warszawy lub Sweet Targi do Katowic”. Poniżej prezentujemy zmagania uczniów podczas tworzenia i efekt końcowy pysznych lodowych słodkości.

Zdjęcia T. Otoka

EUROPASS – MOBILNOŚĆ

 Europass – Mobilność jest standardowym dokumentem europejskim, który ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat treści oraz rezultatów (rozumianych jako zdobyte umiejętności lub kompetencje bądź też osiągnięcia w nauce) okresu kształcenia, który dana osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i statusu zawodowego, spędziła w innym kraju europejskim (UE/EFTA/EOG oraz kraje kandydujące) w celach edukacyjnych.

Taki właśnie dokument otrzymała młodzież naszej szkoły w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych biorąca udział w praktykach zagranicznych w Grecji w ramach projektu 2017-1-PL01-KA102-037532POWER VET, „Rozwój zawodowych przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce” .

Foto. T. Otoka

 

 

Wyjazd do hiszpani

Nauczyciele ZSR w Sokółce wyjechali do Hiszpanii, by szkolić się w temacie żywności ekologicznej.
W dniach 21 – 25 stycznia br. w Walencji odbyło się szkolenie pn. „Żywność ekologiczna w gastronomii hotelowej” zrealizowane w ramach projektu „GaTIS – innowacyjne rozwiązania w turystyce i gastronomii”. Organizatorem przedsięwzięcia było Perfect Project, przy ścisłej współpracy z partnerami: Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo oraz Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele trzech podlaskich firm z branży gastronomicznej oraz dwunastu nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej z polskich oraz łotewskich szkół. Kurs podzielony był na część teoretyczną i praktyczną, obejmującą wspólne gotowanie pod okiem profesjonalnych kucharzy.
https://perfect-project.eu/en/erasmus-projects/gatis/

 

 

 

innowation gastroerasmus

"GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy"

Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo, S.L, Valencia, Spain
Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, Daugavpils, Latvia
Okres realizacji 01.11.2017 - 31.10.2019
Nasz projekt "Kluczowe działanie 2" został opracowany, aby wyniki kształcenia zawodowego w gastronomii odpowiadały potrzebom rynku pracy w ciągu 24 miesięcy. Główny cel zostanie osiągnięty, gdy osiągniemy następujące cele szczegółowe:
poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i turystycznej,
    opracowywanie nowych metod doskonalenia kompetencji już praktykujących nauczycieli i zapewnienie im całej wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadczenia usług wysokiej jakości,
    zwiększenie dostępu i promowanie generowane w Europie, otwarte zasoby edukacyjne,
    zwiększenie misji społecznej na rzecz promocji kształcenia zawodowego na potrzeby pracodawców.

 Międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach "GaTIS - innowacyjne rozwiązania w turystyce i gastronomii" odbyło się 14 grudnia 2018 r. W Perfect Project w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola, Centro Superior De Hostelería Del Mediterraneo oraz gospodarz spotkania - Perfect Project Sp. z oo, Główne aspekty omawiane podczas spotkania to: prezentacja raportu diagnozy O1 aktualnej sytuacji w każdym kraju w zakresie kształcenia zawodowego, wyłącznie branży gastronomicznej, prezentacja teoretycznego (on-line) i praktycznego programu kursu w Valencia - "ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W GASTRONOMII HOTELU JAKO METODA DYWERSYFIKACJI TURYSTYCZNEGO PRODUKTU HOTELOWEGO" przez hiszpańskiego partnera, omawia kwestie organizacyjne związane z organizacją kursu w Walencji, pomysły na działania upowszechniające w partnerstwie.