foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klik

Niespodzianka dla mamy ….

Dziś (25 maja 2015) odwiedzili nas uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce (pod opieką pań Renaty Tołłoczko oraz Justyny Horsztyńskiej-Szerejko).

Goście odwiedzili nas z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Samodzielnie przygotowali muffinki, ozdobili i przepięknie zapakowali. Powstały w ten sposób cudowne prezenty, które jutro dzieci wręczą swoim mamom. W międzyczasie, kiedy wypieki były w piekarniku uczniowie zjedli deser- lody kasztanowe.

Uczniom pomagali uczniowie klasy trzeciej technik hotelarstwa, a nad wszystkim czuwały panie Małgorzata Klocek i Renata Sudorowska.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

Administratorem Danych uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych  jest:

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala                              w Sokółce

z siedzibą: ul. Polna 1, 16-100 Sokółce

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Martę Jurgiel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

85 711-20-44

 Dane uczniów, rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:

Rekrutacji oraz realizacji obowiązku nauki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczniów jest:

 Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępnianie innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Uczeń/rodzic/opiekun prawny ma prawo do:

1.       dostępu do danych osobowych swoich/ swoich dzieci oraz możliwość ich sprostowania,

2.       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.       przenoszenia danych,

5.       cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (dotyczy to tylko zgody na udostępnienie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona),

6.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez uczniów dane są:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Ucznia dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji               i profilowaniu. 

Warsztaty kulinarne w ZSR- pizza, pizza, pizza.....

23 maja 2018 odwiedzili nas uczniowie klas IV - VI (pod opieką pań Elżbiety Klim, Agnieszki Kieczeń oraz Agaty Hołownia) ze Szkoły Podstawowej w Sidrze.

Goście pod okiem starszych kolegów z klasy III Technik hotelarstwa, oraz nauczycieli Doroty Gudalewskiej i Renaty Sudorowskiej przygotowali samodzielnie pizzę- zagnietli ciasto, przygotowali różne sosy oraz pokroili składniki. W międzyczasie, kiedy pizza się piekła, goście nakryli do stołu oraz nauczyli się składać serwetki stołowe.

Pizza była przepyszna, a goście opuścili mury Szkoły z pełnymi brzuchami i uśmiechem na twarzy J

barista konkurs

Zarządzenie Powiatu Sokólskiego
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej,
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a
SZCZEGÓŁY

 

 

Zarządzenie Powiatu Sokólskiego
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,
16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 1 A

SZCZEGÓŁY