^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Zarządzenie Nr 01/2019

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 01/2019 dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce z dnia 12.02.2019r. w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Nr 2 w Sokółce na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych przy obliczaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły brane będą oceny z: języka polskiego, matematyki oraz z:

- języka obcego będącego wiodącym językiem obcym nowożytnym w szkole podstawowej,

- informatyki.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.