^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Badania kandydatów do szkół Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2015 badania lekarskie mające na celu ocenę

stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania. Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

skierowanie ze szkoły (kserokopie nie będą uwzględniane)

legitymację szkolną lub dowód tożsamości,

bilans ucznia wraz z jego kserokopią,

kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,

wyniki badań dodatkowych (jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wyłącznie na podstawie trzech skierowań

WYKAZ PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK SŁUŻB MEDYCYNY PRACY REALIZUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA WSTĘPNE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W POWIECIE SOKÓLSKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Gabinet Medycyny Pracy

lek. med. Katarzyna Wańczuk

ul. Sikorskiego 40

16-100 Sokółka

Poniedziałek   8:00 – 15:00 502-066-616
Wtorek             8:00 – 13:00
Środa                 8:00 – 13:00
Czwartek         8:00 – 13:00
Piątek                8:00 – 15:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Poradnia Medycyny Pracy

ul. M. C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Środa             10:00 – 14:00

85/ 712-33-32

85/ 712-31-51

Piątek             10:00 – 14:00

Przychodnia Rejonowa w Suchowoli

ul. Goniądzka 21

Poniedziałek   8:00 – 13:00 85/ 712-44-01
Środa                 8:00 – 18:00
Czwartek         8:00 – 13:00
Piątek                8:00 – 18:00
Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.