^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Badania kandydatów do szkół Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2015 badania lekarskie mające na celu ocenę

stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania. Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

skierowanie ze szkoły (kserokopie nie będą uwzględniane)

legitymację szkolną lub dowód tożsamości,

bilans ucznia wraz z jego kserokopią,

kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,

wyniki badań dodatkowych (jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wyłącznie na podstawie trzech skierowań

WYKAZ PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK SŁUŻB MEDYCYNY PRACY REALIZUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA WSTĘPNE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W POWIECIE SOKÓLSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

O G Ł O S Z E N I E  !

Informujemy, że badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej  będą przeprowadzane w dniu

26 czerwca 2018 roku

w gabinecie medycznym

Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka;

od godziny 8 00 do ostatniej osoby czekającej na badanie

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.