^Back To Top

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE

ul. Polna 1, 16-100 Sokółka

przewodnicząca: Teresa Andrzejewska

z-ca przewodniczącej: Urszula Halicka

sekretarz: Anna Tokarzewska

nr. konta: 36 1240 5240 1111 0010 4830 2174

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.