^Back To Top

Zdrowa szkoła z pasją

  1. Realizacja projektu pt. „ Zdrowa szkoła z pasją” programu rządowego „Bezpieczna +

(wartość: 23633,- zł , w tym udział własny= 4796,- zł.)

 

Czas realizacji: IX-XII. 2017r.logobezpieczna plus

Rządowy program na lata 2015–2018 "Bezpieczna+"

Rada Ministrów Uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. przyjęła rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

- bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

- kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

- poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

- tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Strona główna rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Od września br. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce realizuje działanie pn.: „Zdrowa szkoła z pasją”, na które otrzymało dotację z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

W ramach programu, odbędą się działania adresowane do uczniów szkoły, dzięki, którym wkraczająca w dorosłe życie młodzież będzie mogła żyć zdrowiej oraz bezpieczniej poruszać się w świecie mediów.

Wśród zaplanowanych zadań znajdują się  te promujące zdrowy styl życia: rajd rowerowy, zajęcia taneczne z trenerką zumby oraz zajęcia na basenie. Zdrową kuchnię młodzi ludzie poznają na warsztatach ze zdrowego żywienia, a psychodietetyk przeprowadzi ich przez tajniki czytania etykiet, pokazując gdzie ukryte są konserwanty, sztuczne barwniki oraz zastępniki cukru. Natomiast specjaliści z zakresu cyberzagrożeń wskażą uczniom jakie zachowania w Internecie są zagrożeniem, jak ich unikać oraz przypomną o konsekwencjach wynikających z nieprzemyślanych zachowań w sieci

„Zdrowa Szkoła z pasją – Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sokółce biorą udział w Rządowym  programie wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” pod nazwą „Zdrowa Szkoła z pasją”. W ramach tego programu uczniowie, którzy zgłosili się do tego projektu będą mogli dowiedzieć się jakie są sposoby na w zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Jednym z działań był rajd rowerowy, w którym udział wzięli uczniowie różnych klas. Wycieczkę rowerową uczniowie rozpoczęli spod głównego wejścia do szkoły aby po kilku godzinach dojechać do Dworku Szlacheckiego znajdującego się w miejscowości Tołoczki Wielkie. Tam na młodzież czekał słodki poczęstunek oraz ciepła herbata, a właścicielka posesji Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych przybliżyła uczniom rys historyczny budynku i opowiedziała o dawnych i obecnych mieszkańcach wsi. Następnie trasą biegnąca przez lasy i pobliskie miejscowości młodzież dotarła do Kundzina gdzie obejrzała zabytkowy Kościół wraz z przyległym cmentarzem. Następnym etapem rajdu rowerowego było czekające już na uczniów ognisko  wraz z poczęstunkiem, które odbyło się w wiacie rekreacyjnej w rejonie miejscowości Gliniszcze Wielkie. Po odpoczynku młodzież wraz z opiekunami udała się w drogę powrotną do szkoły. W sumie uczestnicy wyprawy rowerowej w dobrych humorach przejechali ponad 30 kilometrów.

Uczniowie ZSR w Sokółce wzięli udział w warsztatach z psychodietetykiem

W ubiegły piątek uczniowie ZSR Rolniczych w Sokółce spotkali się z panią psychodietyk. Spotkanie te zostały zorganizowane w ramach projektu „Zdrowa Szkoła z pasją” sfinansowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach — ,,Bezpieczna+". Zaproszony gość przeprowadził zajęcia warsztatowe w trakcie, których uczył zebranych jak czytać informacje na etykietach produktów kupowanych przez wszystkich na co dzień, aby być zdrowszym. Pani dietetyk przybliżyła młodzieży jak niektórzy producenci wykorzystując chemiczne zamienniki oszczędzają na naszym zdrowiu. Uczniowie nauczyli się w jaki sposób przeliczać ilość cukru znajdującego się np. w szklance popularnego napoju gazowanego, płatkach zrobionych z kukurydzy, wędlinach czy napoju jogurtowym z wkładem owocowym i jak się go wytwarza. Wiedzą już w jaki sposób zapisane są na etykietach zamienniki cukru oraz jaki wpływ na organizm ma syrop glukozowy. Poprzez takie zajęcia młodzież wkraczająca w dorosły życie będzie z większą świadomością robiła zakupy, co przełoży się na zdrowie ich samych i najbliższych.

 

Warsztaty zdrowego żywienia

1 grudnia 2017 roku w Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce rozpoczęliśmy cykl warsztatów zdrowego żywienia. Jest to jedno z działań promujących zdrowy tryb życia w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”- „Zdrowa szkoła z pasją”.

Celem warsztatów jest poszerzanie wiedzy i umiejętności kulinarnych uczniów, nauczenie sztuki przygotowania kilku prostych, lecz kreatywnych dań, które są wizytówkami zdrowego żywienia. Ma być smacznie i wesoło, a spotkanie ma na długo zapaść w pamięć uczestnikom.

Warsztaty odbywają się w formie zabawy gdzie oceniana będzie kreatywność kulinarna, zdolności manualne i plastyczne oraz prezentacja potraw. Stawiamy również nacisk na integrację i umiejętność pracy w grupie nie zapominając, że ma być miło i oczywiście smacznie!

 

 

 basen

 

 

Zumba

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie w  cyberprzestrzeni

W miniony piątek uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych wzięli udział w 2 godzinnych warsztatach na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz tego jak należy postępować w trudnych sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się w jakie zachowania są niedopuszczalne i stanowią naruszenie przepisów prawa oraz w jaki sposób korzystać z sieci aby przynosiła nam korzyści. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych trenerzy spotkali się z rodzicami uczniów przekazując im wiedzę o zagrożeniach płynących z nieodpowiedniego korzystania z cyberprzestrzeni a także o tym jak wielki wpływ ma rodzina na funkcjonowanie młodego człowieka w dzisiejszym świecie.

Osoby prowadzące spotkanie są członkami Centrum Profilaktyki Społecznej zajmującej się upowszechnianiem wiedzy naukowej na temat przyczyn i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania.

Warsztaty skierowane do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz ich rodziców zostały zaplanowane w szkolnym projekcie pn.; „Zdrowa Szkoła z pasją”, który jest realizowany w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

 

warsztaty1warsztaty 2

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.