^Back To Top

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce” WND-RPPD.06.01.00-20-040/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 1. Rozwój infrastruktury społecznej.

6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Czas realizacji: 2011.

 1. „Lepszy start naszą szansą” WND-POKL.09.02.00-20-108/11-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas realizacji: 2011-2013.

Współuczestnictwo w realizacji projektów.

 1. Adaptacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce” Nr Z/2.20/III/3.5.1/1/153/05

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji: 2007-2008.

 1. Współuczestnictwo w Programie „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci realizowanego w ramach Polsko Niemiecką  Współpracy Młodzieży– wyjazd 20 uczniów wraz z opiekunem na praktyki do hoteli w Niemczech

Czas realizacji : 18.11.2010 – 17.12.2010.

 1. Współuczestnictwo w Programie „Czas na staż”- regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz Parlament Hanzeatycki zrzeszający rzemiosło z Basenu Morza Bałtyckiego – 10 uczniów brało udział w tygodniowym stażu w Niemczech i 3-tygodniowych, wakacyjnych płatnych stażach w podlaskich przedsiębiorstwach.

Czas realizacji: 2014.

 1. Uczestnictwo w programie „Zagraniczne staże gwarancją wyższej jakości kształcenia”

 2015-1-PL01-KA102-016141 realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i   Tolerancji „WEST” źródło finansowania UE, Erasmus+ -wyjazd 14 uczniów(zawód: technik hotelarstwa) do  Grecji

Czas realizacji: 27.09.2015 – 10.10.2015.

 1. Uczestnictwo w programie „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo przyszłością Europy” realizowanym przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej w Warszawie źródło finansowania UE, Erasmus+ - wyjazd 27 uczniów (zawód: technik rolnik) do Grecji

Czas realizacji: 27.09.2015 – 10.10.2015

 1. Uczestnictwo w programie „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, akcja I „mobilność edukacyjna” realizowanym przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej w Warszawie, Firma Global Premium Sp. z o.o. w Poznaniu źródło finansowania UE, Erasmus+ - wyjazd 20 uczniów (zawód: technik rolnik) oraz 29 uczniów(zawód: technik ekonomista) do Grecji

Czas realizacji : 24.04.2016 – 10.05.2016.

 1. Uczestnictwo w projekcie „Praktyki zagraniczne szansą na wzrost kompetencji i poprawę jakości edukacji zawodowej w regionie młodzieży kształcącej się w branży gastronomicznej i hotelarskiej” Nr 2016-1-PL01-KA102-023783 źródło finansowania UE, Erasmus+, – udział 35 uczniów

Czas realizacji : 28.09.2016 – 13.10.2016.

 1. Uczestnictwo w programie „Lepszy start w życie zawodowe – staż zagraniczny dla technika informatyka i technika ekonomisty”2016-1-Pl01-KA102-025903 realizowanym przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej w Warszawie, Firma Global Premium Sp. z o.o. w Poznaniu źródło finansowania UE, Erasmus+ - wyjazd 27 uczniów (zawód: technik ekonomista) do Grecji 28.09.2016 – 13.10.2016

 Uczestnictwo w Programie Ministerstwa Sportu „Szkolny Klub Sportowy” –2 grupy uczniów po 15 osób =  30 uczestników

Czas realizacji:  01.01.2017r. -30.06.2017

 1. Udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa „Książki do biblioteki szkolnej” (wartość:15.ooo,-)

Czas realizacji : III.2017- XII.2017

 1. Udział w Projekcie Powiatu Sokólskiego pt. „ Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” w ramach RPOWP na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa III.-Kompetencje i kwalifikacje zawodowe, Działanie 3.3.- Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.- udział 128 uczniów i 4  nauczycieli ( w roku 2017)

Czas realizacji :od 01.09.2016 do 30.06.2018.

 1. Udział w ramach umowy Konsorcjum w projekcie realizowanym przez partnerów KSOW, Działanie9- „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji”, tytuł projektu: „Jagnięcina podlaska na śniadaniu Mistrzów”

Czas realizacji : II.2017-VIII.2017.

     12. Udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Partnerstwo dla książki” we współpracy z Księgarnią ,,A kuku” w Sokółce.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.