^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

 

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2016

                                                                                                                                                             dyrektora ZSR w Sokółce

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Data

Dzień tygodnia

Uwagi
1. 27 października 2016r. Czwartek Gra terenowa w ramach projektu „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”
2.

31 października 2016r.

Poniedziałek

Dzień przed Świętem Zmarłych

3. 2 stycznia 2017r. Poniedziałek

Dzień po Nowym Roku

4. 21 marca 2017 r.

Wtorek

Pierwszy Dzień Wiosny/

Dzień Otwarty Szkoły

5. 2 maja 2017 r.

Wtorek

Między Świętem 1 Maja

i 3 Maja

6.

4 maja 2017 r.

Czwartek

Egzamin maturalny z języka polskiego

PP + PR

7.

5 maja 2017 r.

Piątek

Egzamin maturalny z matematyki

PP

8. 16 czerwiec 2017r. Piątek

Dzień po Bożym Ciele

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.