^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE

 w ZESPOLE SZKOŁ ROLNICZYCH MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE

ODDZIAŁY SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAWÓD:

TECHNIK ŻYWIENIAi USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Klasa I TŻ  po podstawówce – wychowawczyni: Małgorzata Klocek

Klasa I TŻ po gimnazjum – wychowawczyni: Anna Giedzicz

Klasa II TŻ – wychowawczyni: Agnieszka Woronowicz

Klasa IIITŻ – wychowawczyni:  Małgorzata Chomko

Klasa IV TŻ – wychowawczyni: Anna Malczyk

 

ZAWÓD:

TECHNIK EKONOMISTA

                                                        Klasa I TE po podstawówce : Jolanta Czyżeweska

                                                       Klasa I TE po gimnazjum: Konrad Stackiewicz

Klasa IIITE – wychowawczyni: Katarzyna Gorlewska

Klasa IVTE – wychowawczyni:  Agnieszka Kuklik

 

ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIK EKONOMISTA

Klasa IITR/TE – wychowawca: Dariusz Żołądkowski

ZAWÓD:

TECHNIK HOTELARSTWA

Klasa IITH – wychowawczyni: Renata Sudorowska

Klasa IIITH – wychowawczyni: Anna Kuklicz

 ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIKHOTELARSTWA

                                                           Klasa I TR/TH - po podstawówce - Anita Hanczaruk

                                                           Klasa I TR/TH - po gimnazjum - Joanna Pac

Klasa IITR/TH– wychowawczyni: Sylwia Czaban

Klasa IIITR/TH– wychowawczyni: Dorota Barbara Klej

Klasa IV TR/TH –  wychowawczyni: Andrzej Szumiło

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.