^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE

 w ZESPOLE SZKOŁ ROLNICZYCH MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE

ODDZIAŁY SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAWÓD:

TECHNIK ŻYWIENIAi USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Klasa I TŻ – wychowawczyni: Agnieszka Woronowicz

Klasa II TŻ – wychowawczyni:  Małgorzata Chomko

Klasa III TŻ – wychowawczyni: Anna Malczyk

Klasa IVA TŻ – wychowawczyni: Małgorzata Klocek

Klasa IVB TŻ – wychowawczyni: Anna Giedzicz

ZAWÓD:

TECHNIK EKONOMISTA

Klasa II TE – wychowawczyni: Katarzyna Gorlewska

Klasa IIITE – wychowawczyni:  Agnieszka Kuklik

Klasa IVTE – wychowawczyni: Barbara Czechowicz

ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIK EKONOMISTA

Klasa ITR/TE – wychowawca: Dariusz Żołądkowski

ZAWÓD:

TECHNIK HOTELARSTWA

Klasa ITH – wychowawczyni: Renata Sudorowska

Klasa IITH – wychowawczyni: Anna Kuklicz

 ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIKi TECHNIKHOTELARSTWA

Klasa IITR/TH– wychowawczyni: Sylwia Czaban

Klasa IIITR/TH– wychowawczyni: Dorota Barbara Klej

Klasa IV TR/TH –  wychowawczyni: Andrzej Szumiło

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.