^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

OGŁOSZENIE

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji rolniczych

zapraszamy do udziału  w zaocznym kursie kwalifikacyjnym zawodowym:

Kwalifikacja R.3: PROWADZENIEPRODUKCJIROLNICZEJ

realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 przez ZSR w Sokółce

Organizacjaiformakursukwalifikacyjnego:

  • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), 32 zjazdy: 2-3 razy w miesiącu (piątek, sobota, niedziela- według ustalonego harmonogramu)
  • Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację.
  • Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dodatkowe umiejetności:

Słuchaczom kursu zapewniamy możliwość  ukończenia szkolenia na prawo jazdy kat.T.

Słuchacz posiadający wykształcenie średnie po uzupełnieniu kwalifikacji, R.16 „Organizacja inadzorowanie produkcji rolniczej” może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA lub po ukończeniu dodatkowo kwalifikacji R.6 „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” tytuł TECHNIKA AGROBIZNESU.

Absolwent kursu może wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, korzystać z funduszy UE.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły

w terminie do 30czerwca 2016r

ul. Polna 1           16-100 Sokółka tel/fax: 85 711 20 44

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.