^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Jest w Tobie dusza wolontariusza?

Czy chciałbyś/ chciałabyś …?

 • Poznawać nowych ludzi
 • Robić coś ciekawego
 • Zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności
 • Atrakcyjnie i aktywnie spędzać wolny czas
 • Pomagać innym
 • Jesteś pełen pomysłów i pozytywnej energii
 • Poszukujesz czegoś nowego

Zostań wolontariuszem i odmień czyjeś życie!

Koło Wolontariatu zaprasza wszystkie chętne osoby! Żeby do nas dołączyć wystarczy zgłosić się do opiekunek koła wolontariatu pani: Joanny Leosz (pedagog) lub  pani Małgorzaty Chomko (nauczyciel matematyki).

Zachęcamy do zapoznania się z pracą szkolnego Koła Wolontariatu!

Cele i założenia:

-  rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,

-  przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,

-   umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

-  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

-  pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

-  rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,

Co to jest wolontariat? Kim jest wolontariusz?

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno –koleżeńsko -przyjacielskie.

Słowo wolontariatpochodzi od łacińskiego słowo voluntas oznaczającego wolną wolę, w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na ochotnika. Dobrowolnym ochotnikiem czyli inaczej mówiąc - wolontariuszem może zostać każdy. Musi on spełniać specjalne wymagania jedynie w przypadku powierzenia mu zadań, do których wykonywania przepisy wymagają szczególnych kwalifikacji.

Zalety bycia wolontariuszem!

Warto podkreślić, iż wolontariat przynosi korzyści nie tylko dla osób, którym się pomaga . Dla wolontariuszy jest to również szansa zdobycia  pierwszych doświadczeń zawodowych, nabycia umiejętności pracy zespołowej, co jest dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Działanie na rzecz innych otwiera  drogę do  poznania samego siebie, a także zawarcia nowych znajomości czy nawet przyjaźni. To również szansa na inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Przede wszystkim jednak wolontariat jest okazją do zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, co już samo w sobie jest stanowi olbrzymią satysfakcję.

Co robimy:

 1. Bierzemy udział z zbiórkach żywności „Podziel się posiłkiem”
 2. Uczestniczymy w akcjach „Tysiąc Mikołajów na dzień dobroczynności”
 3. Pomagamy osobom starszym i niepełnosprawnym
 4. Bierzemy udział w „Wielkim święcie małego człowieka” oraz obchodach „Dnia białej laski”
 5. Pracujemy jako służba porządkowa podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych
 6. Kwestujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 7. Realizujemy projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie”

Współpracujemy z:

 1. Sokólskim Funduszem Lokalnym
 2. Środowiskowym Domem Samopomocy
 3. Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Sokółce
 4. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce
 5. Polskim Związkiem Niewidomych Koło Terenowe w Sokółce
 6. Caritas Polska
Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.